Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik – Kalite

Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik - Kalite

Petrol Ofisi Grubu A.Ş. olarak faaliyetlerimizi Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik – Kalite (SEÇG-K) prensiplerine uygun olarak yürütmeyi yasal bir zorunluluğun ötesinde, bir felsefe olarak benimsemekteyiz. Bu felsefe, şirketimiz çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin ve müşterilerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamayı ve şirket faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini asgariye indirecek önlemleri almayı içermektedir. Şirketimizin bu doğrultudaki tüm çalışmaları, “Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası” kapsamında ele alınmaktadır.

Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet göstermenin getirdiği doğal gereklilikler dışında şirketimizin bu alanda gösterdiği hassasiyet, bize:

  • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli, en ekonomik ve en temiz şekilde kullanmak;
  • Tüm çalışanlarını, bayilerini, tedarikçilerini ve yüklenicilerini SEÇG-K konularında bilinçlendirmek ve her zaman eğitimle desteklemek;
  • Her türlü öneri, şikâyet ve talepleri dikkate alarak, SEÇG-K yönündeki performansını sürekli geliştirmek; Yönünde önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye'de kendi alanının lider kuruluşu olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu her yönüyle sahiplenerek sektöre örnek teşkil etmekteyiz.

Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik – Kalite uygulamalarını bir bütün olarak gören ve bu sorumlulukları azami önemde değerlendiren şirketimiz; Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile de tam uyumludur.

Bünyemizde Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik – Kalite risklerini kontrol etmek ve performansını geliştirmek amacıyla, tüm dünyaca kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici sistemler kurulmuştur. Risk değerlendirmesi, çalışanlarımızın katılımı, eğitimi, bilgilendirilmesi, uzman katkısı sağlanması, koruma önleme anlayışı ve acil durum hazırlığı, bu çerçevede ele alınan ana başlıklardır. Kurulan sistem periyodik olarak denetlenmekte ve uygun olmayan ya da eksik görülen noktaların giderilmesi için hızla aksiyon alınmaktadır.

Petrol Ofisi Grubu olarak, Entegre Yönetim Sistemimiz ile süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimiz; standartlarına uygun olarak yönetilmektedir.

Sürdürülebilirlik

Yasaların gerektirdiği rutin uygulamaların dışında, Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde yatırım ve bilinçlendirme çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz.

2022 yılı içerisinde ekonomik, çevresel ve sosyal alanda yürütülen tüm çalışmaları ve elde edilen sonuçları içeren “2022 Sürdürülebilirlik Raporu” tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

İlgili İçerikler

Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.