Madeni Yağ Bilgi Bankası

  • Sistemlerdeki aşınma ve sürtünmeleri önlemek (çalışan sistem arasında film tabakası oluşturarak)
  • Ortamdan ısıyı uzaklaştırmak
  • Deterjan dispersan özelliği sayesinde sistemin temiz kalmasını sağlamak
  • Sistemlerdeki kir ve tortuları filtrelere taşımak pas ve korozyona karşı korumak
  • Sistemleri dış etkenlere karşı izole etmek

Sürtünmeyi azaltmak için yapılması gerekir.

Metal-Metal arasındaki fiziki etkileşim Sürtünme sonrası sürtülen parçalar ısınırlar Isınan parçalar genleşir ve uç noktalarada temas başlar ve kırılırlar Aşınma parçacıkları birer kesici takım gibi çalışırlar çizilmeler, vibrasyon ve ısı artar.

Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir, birimi mm²/s veya Centistoke cSt olarak gösterilir.

Bir sıvının viskozitesinin sıcaklık değişimi karşısındaki davranışını tanımlar. Sıcaklık değişiminden çabuk etkilenen yağların viskozite indeksleri düşüktür.

Motor yağları ve otomotiv dişli yağları için SAE (Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği) tarafından 100 ºC ‘deki viskozite değerine ve düşük sıcaklıktaki pompalanabilirlik test sonuçlarına göre karar verilir.

Endüstriyel yağlar ISO VG (International Organization for Standardization) tarafından 40 ºC viskozite değerine göre gruplandırlır. Örneğin 46 numara bir hidrolik yağ için +/- %10 tolerans değeri ile sınıflandırılıcaktır.

Penetrasyon, ASTM D-217’de belirtilen test aletinde ölçülür. Gresin sert veya yumuşak olduğunu gösteren sayısal bir değerdir.

NLGI penetrasyon değeri yükseldikçe gres sertleşir.

Sıvı yağların tutunmasını zor olduğu yüzeylerde ve içerdiği katıklar sayesinde aşırı yük ve basınç altında tercih edilir, genellikle Rulman ve Yatakların büyük bir çoğunluğunun yağlanmasında kullanılır.

Sıvının kendi ağırlığı ile damladığı en düşük sıcaklığa akma noktası denir. (örnek:-27°C)

Düşük sıcaklıklarda kolay akış sağlar. Sıvıların düşük sıcaklıklarda akışkanlıklarını koruyup sistemlerin ilk çalışma esnasında kolay hareket sağlar. Pompalanabilir özelliğini göstermektedir.

Gresin test şartları altında yarı katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklıktır ve gresin ısı dayanımını gösteren en önemli göstergelerden biridir. (örnek:240°C)

Parlayıcı sıvıların hemen yüzeyinde hava ile tutuşabilir yeterli buhar çıkardıkları en düşük sıcaklıktır.

Total Baz numarası/sayısı: Bir petrol ürünün nötralize etmek için gerekli KOH miktarıdır. Özellikle Dizel araç motor yağlarında kullanılan reaksiyon sonucu ortaya çıkan asidik ortamın nötrleşmesinde kullanılır. Sistem için hayati bir öneme sahiptir.

Petrolün distilasyonu ve rafinasyonu sonucunda elde edilirler.

Kimyasal sentezleme yoluyla, istenilen özelliklere uygun hale getirilmiş olan yağlardır.

Sentetik yağlar mineral yağlara göre daha üstün güç iletimi, yüksek yükler altında daha kararlı film tabakasına, düşük sıcaklıklarda daha iyi pompalanabilirliğe ve daha yüksek enerji tasarrufuna sahiptirler.

  • Normalde Renksiz ve şeffaftır,
  • Radyatöre su ilaveleri antifrizli su ile önceden karıştırılarak yapılmalıdır,
  • Antifriz ile saf su %50 oranında karıştırılmalıdır.
  • Belirli aralıklarla antifriz seviyesi kontrol edilmelidir.

Suyun donmasını engellemek, Kaynama noktasını yükseltmek, Kireçlenmeyi önlemek, Korozyona karşı sistemi korumak, Kavitasyonu engellemek.

İlgili İçerikler

Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.