Motor Soğutma Sıvısı

Genellikle, etilen glikol veya propilen glikol esaslı, motorların soğutma sistemlerine katıldığında soğutucunun donma noktasını düşüren, kaynama noktasını yükselten ve paslanmayı önleyen homojen sıvı kimyasaldır.

Derişik Antifriz; Su ile seyreltilmeden üretilen, ancak kullanımı sırasında su ile seyreltilmesi gereken antifrizdir.

Seyreltik Antifriz; Su ile hacimce seyreltilmiş hâlde piyasaya arz edilen antifrizdir.

Antifriz Nasıl Kullanılır?

Konsantre Antifriz yaklaşık -18 ⁰C’de donar, ancak suyla karıştırıldığında karışım daha düşük sıcaklıklarda donmaya başlar. Antifriz kullanımı sadece sulu karışımların donma noktasını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kaynama noktasınıda yükseltir.

Antifriz Seyreltilmesinde Kullanılacak Saf Suyun Özellikleri

Özellik Değer
Klorür, mg/L, en çok 25.0
Sülfat, mg/L, en çok 50,0
Sertlik (CaCO3 cinsinden), mg/L, en çok 20,0
pH 5,5-8,5
5,5-8,5 1,0

Antifriz Türleri

İnorganik asit teknolojisi; fosfat, borat, silikat, nitrit ve nitrat vb… mineral/inorganik inhibitörler kullanılarak üretilen ticari antifrizlerdir.

Organik asit teknolojisi; yanlızca karboksilatlar gibi organic korozyon önleyiciler içeren organik antifrizlerdir.

Hybrit asit teknolojisi; inorganic ve organik asit teknolojinin aynı anda kullanıldığı hybrit antifrizlerdir.

Farklı katık teknolojisine sahip Antifrizler kesinlikle karıştırılmamalıdır.

Antifrizde Saklı Alkalinite Özelliği

Motor soğutma sıvılarında alkali bileşenlerin miktarını belirlemek için kullanılan bir parametredir ve sıklıkla üretim aşamasında kullanılan kalite kontrol amaçlı bir testtir. Antifriz içerisinde yer alan alkali inhibitörler tamponlama etkisi sağlar ve soğutma sistemine egzos gazı sızıntılarında asitleri nötralize eder.

Antifriz Renkleri

Renk özelliği antifriz içerisine özel pigmentler ilavesi ile sağlanmakta olup renk veya renk tonu kalite ile ilgili parameter göstergesi değildir.

Derişik Antifriz ve Safsu Karışımları Donma Koktası Değişimi

Kullanım Oranları

%100 oranında Antifriz kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Soğutma sistemine eksilme nedeni ile ilave yapılmak istenirse uygun oranda antifriz ve su karıştırarak ilave edilmesi gerekmektedir.

Tavsiye edilen antifriz kullanım oranı %50’dir.

Antifriz kullanım oranı %33 altında kaldığında korozyona karşı etkisi azaldığından kullanımı tavsiye edilmemektedir.