Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı

Petrol Ofisi, hava yolculuğunu daha sürdürülebilir kılmak için Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımında öncü bir rol üstlenmektedir. Havacılık sektörü, küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık % 3’ üne neden olmaktadır. Hava yolculuğuna ilginin her geçen gün artmasıyla çevresel etkilerin ve sera gazı emisyonunun azaltması büyük önem arz etmekte, konu hakkında ivedi ile gerekli aksiyonların alınması gerekmektedir. Bu bağlamda SAF sorunlara etkili bir çözüm sunmaktadır. Petrol Ofisi , havacılık endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığınıı pekiştirmek için, Sabiha Gökçen (SAW), İzmir (ADB) ve Ankara Esenboğa (ESB) gibi önemli havalimanlarında SAF ikmal hizmeti vermektedir.. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanındaki diğer havalimanlarında da SAF ikmal hizmetlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. SAF kullanımı havacılıkta bir çok olumlu etkiye neden olmaktadır. SAF, standart jet yakıtına göre havacılık emisyonlarını %80’e varan oranda düşürüren bir yakıttır. SAF, atık yağlar, bitki artıkları ve hayvansal yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği için çevre dostudur ve sürdürülebilirdir. Mevcut uçaklara herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan sisteme entegre olur (Drop-in). SAF, geleneksel havacılık yakıtıyla aynı güvenlik ve performans standartlarını sağlar. SAF, kayda değer bir oranda sera gazı emisyonunda azaltma , fosil yakıtlardan bağımsızlaşma ve havalimanı çevresindeki hava kalitesinin artması gibi avantajlarla, sektörde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak isteyen havayolları tarafından tüm dünya çapında tercih edilmektedir.
SAF, havacılığın karbon ayak izini minimuma indirirken, bununla birlikte hava yolculuğunun erişilebilirliğini sürdürülebilir kılıp, iklim değişikliğiyle mücadelede umut vaat eden bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Her geçen gün küresel iklim değişikliğine önemli etkisi olan karbon emisyonlarının azaltılması daha acil bir hal alırken, havacılığın bu emisyonlardaki payının artması SAF gibi sürdürülebilir seçeneklere geçişi kaçınılmaz kılmaktadır. Petrol Ofisi olarak sürekli gelişen, yenilikçi ve sürdürülebilir operasyonlarla, çevre bilinci gelişmiş havayolları ve şirketlerin dikkatini çekerek işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir yakıtlar alanında lider olan Neste ile yaptığımız işbirliği sayesinde müşterimize sunduğumuz atık ve artık malzemelerden üretilmiş SAF, kapsamlı kalite testlerine tabi tutulmuş ve onaylanmıştır. Bu bağlamda SAF, geleneksel havacılık yakıtıyla aynı kalitede, güvenlik ve ürün performansı vermektedir. Siz de SAF yakıt ikmali hizmetlerimizi tercih ederek sürdürülebilir havacılık hareketine katılabilirsiniz. Sürdürülebilirlik hedeflerinize nasıl katkıda bulunabileceğimizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Daha fazla bilgi için poair@poas.com.tr