Positive Kullanıcı Sözleşmesi

POSITIVE CARD SADAKAT PROGRAMI GENEL ŞARTLARI

 1. Positive Card, anlaşmalı üye işyerlerinde üyelerine genel ve özel kampanya, akaryakıt ve otogaz promosyonu, indirim, tanıtım, puan kazanma, puan harcama, düzenlenen aktivitelere katılabilme vb. imkânlar sunan müşteri sadakat ve pazarlama programıdır. Positive Card (Kart) mülkiyet hakları "Petrol Ofisi A.Ş." ye (Petrol Ofisi) aittir.

 2. Positive Card Üyesi, Positive Card Programı'ndan faydalanması ve kazandığı faydaları kullanabilmesi için öncelikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Metnini okuduğunu bu kapsamda Petrol Ofisi Grubu tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul etmektedir. Positive Card Üyesi'nin, Positive Card Programı'ndan faydalanması ve kazandığı puanları kullanabilmesi için de anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından kart teslim alması, 7627'ye SMS atması, kart başvuru formu doldurulması, Petrol Ofisi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerekli bilgileri doldurarak cep telefon numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Positive Card Üyesinin, Petrol Ofisi Grubu kampanya, tebrik, kutlama vs. ticari elektronik iletilerden haberdar olmak istemesi halinde Ticari Elektronik İleti Onay Metni'ne açık rıza ile onay vermesi gerekecektir. Positive Card Üyesi, üyeye özel Petrol Ofisi Grubu uygulamalardan faydalanmak ve haberdar olmak istemesi halinde Petrol Ofisi Grubu Kart Veri İşleme İzni ile Ticari Elektronik İleti Onay Metni'ne açık rıza ile onay vermesi gerekecektir.

 3. 7627'ye kayıt için SMS atılması, kart başvuru formu doldurulması, mobil uygulama veya web sitesi üyelik formunun doldurularak Positive Card Sadakat Programı'na üye olunması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Kartın bir form ile teslim edilmesi durumunda, kart hamili, başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalayarak teslim ettikten sonra kartını teslim alır. Positive Card üyesi, 7627 numarasına bilgilerini mesaj atarak kartını aktif hale getirdikten sonra ve mobil uygulama ya da Petrol Ofisi Grubu web sitesi üzerinden kayıt olarak program faydalarını kazanmaya başlayabilir.

 4. Üye, üyelik formu, mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini mobil uygulama, Petrol Ofisi Grubu web sitesi veya Çağrı Merkezi üzerinden güncellemek ile yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun sonucunda doğabilecek yükümlülük ve masraflardan Petrol Ofisi Grubu sorumlu değildir.

 5. Kart başvurusunda bulunulması, mobil uygulama ya da Petrol Ofisi Grubu web sitesi üzerinden üyelik yapılması, Petrol Ofisi'ne başvuruyu kabul etme yükümlülüğü getirmez.

 6. Petrol Ofisi Grubu, üyeliğe ilişkin aidat alabilir, öncesinde bilgilendirmek suretiyle dilediğinde kart programını başka programlarla birleştirebilir, bir bankaya, finansman kuruluşuna veya başka ortaklıklarına devredebilir.

 7. Petrol Ofisi Grubu gerekli gördüğünde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere, önceden haber vermeksizin üyeliği iptal edebilir ya da üyelik faydalarının silebilir veya program kartı varsa iadesini talep edebilir. Petrol Ofisi kesintisiz olarak altı ay boyunca hiçbir işlem yapılmamış (akaryakıt ve/veya LPG alımında kullanılmamış) kartları ve üyelikleri, önceden haber vermeksizin (hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın) iptal edebilir ve bu kartlara veya üyeliklere ait puanları ve faydaları silebilir. Bunun yanı sıra, Petrol Ofisi, puan ya da fayda kazanıldığı tarihin içinde bulunduğu takvim yılını takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar (Bu tarih Petrol Ofisi Grubu tarafından değiştirilebilir.) kullanılmayan puan ve faydaları silme hakkına sahiptir. Örneğin, 1 Haziran 2020'de kazanılan akaryakıt puanları, 31 Mart 2021 tarihinde geçersiz hale gelecektir. Petrol Ofisi Grubu belirtilen tarihi dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üye, belirtilen bu şartları bilmekte ve kabul etmektedir. Geçerli koşullar Positive Card Programı'nın ve Petrol Ofisi'nin Mobil Uygulaması, İnternet Sitesi, çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından öğrenilebilir. Elektronik sistemlerde yaşanacak arızalar ya da sehven yapılan hatalı bildirimler nedeni ile kazanılamayan müşteri faydalarından doğacak ihtilaflardan Positive Card Programı ve Petrol Ofisi Grubu sorumlu değildir. Bu madde bu ve bundan sonra devreye alınacak farklı sadakat programları ve uygulamaları için de geçerlidir. Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde her türlü talep ve dava hakkından önceden feragat ettiğini kabul etmiştir.

 8. Üye kendisine teslim edilen bir kart var ise, kartı iyi durumda tutmak yükümlüğündedir. Kart hamili, kartı alır almaz arkasındaki imza kısmını imzalayacaktır. Kart hamili, Positive Card başvuru formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile Positive Card Müşteri Sadakat Programı Genel Şartları ile Petrol Ofisi Grubu tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 9. "Positive Card Programı" kart hamilinin 7627 numarasına bilgilerini mesaj atması, Petrol Ofisi Mobil uygulaması üzerinden ya da Petrol Ofisi Grubu internet sitesi üzerinden bilgilerini vererek kaydolması ile aktif hale gelir.

 10. Programa üye olmak ve fayda kazanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gereklidir.

 11. Üye, üyelik formunda doldurduğu bilgileri mevzuata uygun olarak gerek Petrol Ofisi ve Petrol Ofisi'nin iştirakleriyle, gerekse Petrol Ofisi Grubu tarafından belirlenen 3. Kişiler tarafından düzenlenen aktivitelerde, kampanyalarda, davet, posta, e-posta, SMS, push gönderilerinde ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.

 12. Program üyeliği, Positive Card, plaka veya cep telefon numarası aracılığıyla sadece hamili tarafından Türkiye genelinde Positive Card üyesi Petrol Ofisi Grubu istasyonlarında ve Petrol Ofisi tarafından belirlenecek diğer program ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılacaktır.

 13. Üye, program kapsamında alışveriş yaptıkça, alışveriş bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa o anda istasyona / bayiye ya da Çağrı Merkezi'ne itirazını yapacaktır. Üye, (8) gün içerisinde bu yönde bir itiraz gerçekleştirmemesi durumunda yapmış olduğu alışverişin doğruluğunu teyit etmiş sayılacaktır.

 14. Üyenin, bir gün içinde kazanabileceği en yüksek puan ya da fayda miktarı, aynı veya farklı istasyonlardaki işlem sayısı, işlem üst limiti daha önce Petrol Ofisi Grubu tarafından belirlenebilecek ve belirlenmiş fayda miktarları değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti halinde üye puan ve fayda kazanamayacaktır. Kartın, sadakat programına tanımlı plakanın veya cep telefonu numarasının, gerçek kullanım amacı dışında kullanılması veya sahtekârlık, hile gibi yöntemlerle karttan, sadakat programına tanımlı plakadan veya cep telefonundan gereğinden fazla yararlanılmaya çalışılması/fazladan fayda kazanmaya yönelik kanun ve kural dışı tüm yöntemlerin kullanılması durumunda, Petrol Ofisi'nin her türlü yasal hakkı saklıdır.

 15. Fayda türleri, fayda miktarı ve fayda kazanma şartları, Petrol Ofisi tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Üye, Petrol Ofisi Grubu'nun kampanya, hediye puan ve faydaları ön bildirim yapmaksızın, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın durdurmaya, silmeye kaldırmaya ve değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

 16. Petrol Ofisi Grubu Sadakat Programı uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, sadakat programı uygulamasının devamının mümkün olmaması halinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar ve üyelikler kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

 17. Bu program, önceden haber vermek koşulu ile herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.

 18. Petrol Ofisi Grubu tarafından Positive Card programı dâhilinde sadece bazı alt programlar/üyelikler için geçerli olabilecek şekilde farklı kartlar veya üyelikler sunulabilir. Bu programlara/üyeliklere ilişkin müşteri faydaları ve program kapsamı değişiklik gösterebilir.

 19. İstasyonda bulunan pompa üzerindeki kart okuyucuların ya da marketlerde yer alan POS terminallerinin herhangi bir nedenle çalışmaması halinde, üye alışverişine ilişkin belgeleri Petrol Ofisi Grubu Müşteri Hizmetlerine ibraz edecek ve Petrol Ofisi Grubu tarafından yapılacak inceleme neticesinde istasyonda arıza olduğu tespit edilmesi durumunda Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli limitler dahilinde üyeye puan veya fayda yüklemesi yapılabilecektir. Üye bu hususta Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55) irtibata geçebilir.

 20. Üye, kendisine verilen kartı ve numarasını, sisteme kaydettiği plakasını, cep telefon numarasını ve sahip olduğu şifreleri başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca aracını satması ya da devretmesi durumunda plakasının değişmesi, cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde derhal Petrol Ofisi Grubu Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55) bildirmeyi, Petrol Ofisi tarafından kartın veya cep telefonu numarasının, üye ya da başkası tarafından Program'ın suistimal edildiği ya da kötüye kullanıldığı, tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması durumunda, hattın başkasına devredilmesi vb. nedenlerle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Positive Card Programı sorumlu tutulamayacaktır. Bu maddedeki koşullar Program'da kullanılan tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

ÖDE-GEÇ VE MOBİL ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. Kart, ödeme aracı özelliğine sahip ise, Öde-Geç Sistemi ile satış yapan Petrol Ofisi Grubu istasyonlarından alınan akaryakıtlar için ödeme aracı olarak kullanılabilir.

 2. Kart, kart hamilinin ödeme özelliğini (Öde-Geç Sistemi'ni) seçmesi ve anlaşmalı bankaların kredi kartlarından en az bir tanesini Positive Card ile eşleştirmesi halinde ödeme aracı olarak kullanılabilir. Bu durumda Öde-Geç Sistemi'nin genel şartları geçerlidir.*

 3. Öde-Geç Sistemi kart hamili tarafından seçilmemiş ise Kart, tek başına bir ödeme aracı (kredi kartı) değildir.

 4. Üye, aracından inmeden mobil ödeme yapmak isterse, gerekli özellikleri taşıyan mobil cihazına Petrol Ofisi mobil uygulaması üzerinden plakasını ve kredi kartını kaydederek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.

 5. Üyenin mobil uygulamaya kaydettiği plakalar ve kredi kartını kaydettiği bilgisi mobil uygulamada otomatik olarak listelenecektir. Kredi kartlarının eklenmesi seçeneğinin kullanımı, üyenin mobil ödeme yapmak istediği plakasını kaydetme ya da kayıtlı plakalarının arasından birini seçmesinin ardından, kredi kartına ilişkin bilgilerin onaylanmasından (3D Secure yöntemiyle onaylama yapılmakta ve 3D sayfasındaki akış tamamen üye ile kartın bankası arasında gerçekleşmekte olup, Mobil işlem sonucunun başarılı olması durumda kartı eklenmektedir.) sonra aktif hale gelecektir. Üye, bu kapsamda; kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği kredi kartını mobil uygulamaya ekleyebilir. Üye tarafından eklenecek olan kredi kartının internet alışverişine açık ve limitinin yeterli olması gerekmektedir. Mobil ödeme bakımından aşağıda yer alan Öde -Geç Sistemi'nin genel şartları geçerlidir.*

 6. Kredi kartını mobil ödeme için kaydeden üyeler, mobil ödeme işlemi yapabilmek için Petrol Ofisi Grubu tarafından belirlenen limitler dâhilinde yine Petrol Ofisi Grubu tarafından belirlenen kurallar dâhilinde şifreli ya da şifresiz olarak işlem gerçekleştirebileceğini kabul ve beyan eder.

 7. Kredi kartını mobil ödeme için kaydeden üye, mobil ödeme özelliğinin yalnızca kendi kullanımında olacağını ve cihazının korunup saklanması başta olmak üzere, bu konuda gerekli önlemleri alacağını, mobil ödeme işlemleri için Petrol Ofisi'nin mobil işlem limitleri kapsamında belirlediği kurallar çerçevesinde, şifre gereken işlemlerde şifresinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, şifresini ve mobil uygulamayı kendisi haricinde kimseye kullandırmayacağını ve aksi halde doğacak her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

*Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi Genel Şartları

İşbu talimat uyarınca, bu formun düzenlenme tarihinden itibaren Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi ‘ne katılmayı talep ettiğimi, bu uygulama kapsamında Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi özellikli Kartı teslim aldığımı, kart marifetiyle bu uygulama kapsamında vekili bulunduğunuz ve uygulamaya dâhil üye işyeri bayilerden satın almış olduğum mal ve hizmetlerin bedellerini, kart ile ilişkilendirilecek, elektronik ticaret işlemlerine açık herhangi bir kredi kartı hesabıma borç kaydı yapılmasına yetki verdiğimi, hizmet ve mal bedellerinin bilgileri verilen kredi kartları hesaplarından herhangi bir nedenden dolayı tahsil edilememesi halinde, bu bedellerin tarafımdan doğrudan (başka bir kredi kartı veya nakit olarak) ödeneceğini, Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi‘nde kullanılmak üzere tarafıma tevdi edilen kartı özenle muhafaza edeceğimi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara vermeyeceğimi, çalınması ve kaybolması halinde, derhal (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55 ) numaralı Petrol Ofisi Grubu Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeyi ve kartın kullanıma kapatılmasını talep etmeyi, bildirime kadar geçen süre zarfında söz konusu kartın üçüncü şahıslarca kullanımından doğan zarar ve ziyana ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, kart ile yapacağım işlemlerde işlem tutarının iadesini ve/veya iptalini istemeyeceğimi, şirketinizin ve/veya bu uygulama kapsamında vekili bulunduğunuz ve uygulamaya dahil üye işyeri bayilerinizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, şirketinizin bu uygulama kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemleri üye işyeri bayileri nam ve hesabına vekil sıfatıyla gerçekleştiği ve bu formda beyan ettiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu gayrikabili rücu bir şekilde serbest irademle beyan, kabul ve taahhüt ederim.

PUAN KULLANIMI

 1. Petrol Ofisi Grubu tarafından kartın kullanım koşulları, fayda çeşitleri ve fayda değerleri ile hangi işlemlere puan ya da fayda verileceği tek taraflı olarak değiştirilebilir.

 2. Üyenin puan kullanabilmesi veya fayda talep etmesi için zorunlu bilgi (Ad, Soyad, Cep telefonu no) alanlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

 3. Her üye bir kartı ile en fazla 2 araç (plaka) ile fayda kazanabilmektedir. Yine her üye mobil uygulamasına en fazla 2 araç (plaka) kaydedebilmektedir. Üyeler kartlarına ya da mobil uygulamalarına kayıtlı plakalar haricinde başka bir araç plakası ile alım yapmak isterlerse, fayda kazanamazlar. Karta tanımlı bir plaka olmaması halinde ve mobil uygulama üzerinden araç plakası beyan edilmişse ilk alışverişinde pompaya girilen araç plakası ile üyenin cep telefonunun POS üzerinde doğrulanması gerekir ve burada cep telefonu ile plaka eşleştirilir. Bu işlemi limit sınırlarında her yeni plakası için yapması beklenir. Üye daha sonraki alımlarında eşleştirilen bu plakadan başka bir plaka kullanmak isterse puan kazanamaz. Kart sahibi Petrol Ofisi müşteri hizmetlerini arayarak, üyelik sahibinin kendisi olduğunu müşteri hizmetleri yetkilisinin sorduğu soruları cevaplandırarak, ispat ettikten sonra plaka bilgisini ve diğer tanımlı bilgilerini güncelleyebilir. Plaka bilgisi yılda en fazla 1 kere güncellenebilir. Maksimum plaka bilgisi güncelleme adedi tüm kanallar üzerinden güncellemelerde de geçerlidir. Üye, Petrol Ofisi'nce onaylanmış puanları karşılığında, istasyondaki POS terminalleri üzerinden kartını okutarak, cep telefonunu söyleyerek, QR kodunu okutarak veya QR kodunu söyleyerek talep ettiği fayda veya puanlarını talep edebilir ve kullanımını sağlayabilir. Petrol Ofisi Grubu puan/fayda kullanımlarında müşteri doğrulaması için üyenin sistemde kayıtlı cep telefonuna şifre gönderimi sağlayacak ve POS'ta bu doğrulamanın yapılması gerekecektir.

 4. Positive Card'larla yapılan alışverişlerden kazanılan fayda ve puanlar, Sadakat Programı üyeliği aktive edilmeden ve cep telefonuna gelen şifre girişi yapılmadan kullanılamayacaktır. Aynı şekilde mobil uygulama üzerinden yapılan üyelik sonrası POS üzerinden müşteri doğrulama işlemi tamamlanmadan puan kazanımı gerçekleşmeyecektir.

KARTIN VEYA CEP TELEFONUNUN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, PLAKASI KAYITLI ARACIN EL DEĞİŞTİRMESİ

 1. Kartın veya cep telefonunun çalınması, kaybolması veya kartın kullanılamayacak şekilde bozulması halinde üye derhal durumu Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55) Petrol Ofisi'ne bildirecek ve Petrol Ofisi Grubu kartı veya üyeliği iptal edecektir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek zamanda doğabilecek zararlardan Petrol Ofisi Grubu sorumlu değildir. Bu maddedeki koşullar Programlarda kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

 2. Kart hamili eski kartı ile kazandığı puanları yeni kartına yüklenmesini Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak talep edecektir.

 3. Kart hamili, eski kartındaki puanları yeni kartına, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olması ve kayıtlı Üye ile aynı kişi olmasının tespiti halinde yükletebilir.

 4. Üyeler mobil uygulama ya da diğer kanallar üzerinden kaydettikleri plakalarının ait oldukları araçların el değiştirmesi halinde, Petrol Ofisi Grubu'na anında bilgi vermekle yükümlüdür. Aracın artık üyeyle ilişkisinin devam etmediğinin tespiti halinde Petrol Ofisi Grubu verilen tüm faydaları silebilir ve geri alabilir.