Çerez Politikası

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petrol Ofisi Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.petrolofisi.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) Fonksiyonel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha fonksiyonel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam / Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Fonksiyonel çerezler, internet sayfamızı daha fonksiyonel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ZORUNLU ÇEREZLER

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Knet_Cookie_2Hrs-HTTPX www.kariyer.net Adayın profil resmi bilgilerini saklamak için kullanılır. 20 dakika
.AspNetCore.Antiforgery.fwtj29xS3Yg www.petrolofisi.com.tr Sahtecilik önleme tanımlama bilgilerini oluşturmak için kullanılan ayarları belirler. Oturum Çerezi

FONKSİYONEL ÇEREZLER

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
__cf_bm useinsider.com Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır. 30 dakika
CM adform.net Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. 24 saat
audit rubiconproject.com Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. 365 gün
SERVERID eyeota.net Ziyaretçiyi belirli bir sunucuya atamak için kullanılır. Bu işlev, web sitesinin işlevselliği için gereklidir. 10 dakika
i openx.net OpenX, kullanıcı cihazlarında ayarlanan tanımlama bilgileri için saklama sınırları belirlemiştir. Özellikle, OpenX'in cihaz tanıması için kullanılan pazar çerezi ("i") maksimum bir yıl için ayarlanırken, bir kullanıcının ilgi alanına dayalı reklamcılıktan vazgeçmesini tanımak için 5 yıllık bir süre uygulanır. 365 gün
PugT pubmatic.com Bu çerez, sunucu tarafı çerez deposuna yapılan çağrı sayısını sınırlamak için çerezlerin tarayıcıda ne zaman güncellendiğini izler. 30 gün
matchadform w55c.net Bu tanımlama bilgileri, "paylaşma" işlevimizin ürün sayfalarımızda çalışmasını sağlar. 30 gün
gdpr id5-sync.com Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden girişte çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. 5 dakika
APISID .google.com.tr Youtube videolarının gömülü şekilde çalıştırılabilmesi, Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır. 2 yıl
SAPISID .google.com.tr Youtube videolarının gömülü şekilde çalıştırılabilmesi için kullanılır. 2 yıl
SSID .google.com.tr Youtube videolarının gömülü şekilde çalıştırılabilmesini sağlar 2 yıl

PAZARLAMA ÇEREZLERİ

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
_gcl_au adsense.google.com Dönüşün oranını ölçen Google Adsense çerezidir. 90 gün
_gid analytics.google.com Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 24 saat
_gat_UA-51666998-5 analytics.google.com Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışını izlemesine ve site performansını ölçmesine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Etiket Yöneticisi tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonu. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. 48 saniye
_ga_9QTL6TF0FM analytics.google.com Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 2 yıl
_ga analytics.google.com Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 2 yıl
CLID www.clarity.ms Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. 365 gün
_fbp facebook.com Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. 90 gün
C adform.net Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. 31 gün
_clck clarity.microsoft.com Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. 365 gün
uid adform.net Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. 60 gün
IDE doubleclick.net DoubleClick reklamcılık servisi tarafından kullanılan, hedeflenmiş reklam verilmesini sağlayan çerezdir. 2 yıl
CM14 adform.net Web sitesindeki kullanıcı davranışını, gezinmeyi ve aktif kampanyalarla ilgili olan her türlü etkileşimi kaydeder. Bu, reklamı optimize etmek ve verimli yeniden hedefleme için kullanılır. 14 gün
_clsk clarity.microsoft.com Geçerli oturum sırasında web sitesinde ve alt sayfalarında geçirilen süreye ilişkin verileri depolar. 24 saat
tuuid 360yield.com Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 90 gün
tuuid_lu 360yield.com Reklam alaka düzeyini optimize etmeye ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. 90 gün
khaos rubiconproject.com Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. 365 gün
uu adscale.de Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 365 gün
cct adscale.de Bu çerez web sitesindeki alışveriş sepeti işlevi için gereklidir. 363 gün
um 360yield.com Bu çerez, ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder. 90 gün
umeh 360yield.com Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. 90 gün
tu ih.adscale.de Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 363 gün
A3 yahoo.com Birden çok web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 1 yıl
UID ads.stickyadstv.com Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcının hareketlerine ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını görüntüleme tekliflerine dayalı olarak reklamların görüntülenmesini optimize etmektir. 30 gün
IDSYNC analytics.yahoo.com Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamları sunmasına olanak tanır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
c bidswitch.net Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcıyı tanımlamak adına kullanılır. 365 gün
pid smartadserver.com Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. 1 yıl
TestIfCookieP smartadserver.com Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için bir kimlik oluşturur. 1 yıl
csync smartadserver.com Kullanıcıya gösterilecek çeşitli reklamveren tekliflerini birleştirerek, kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize eder. 365 gün
CMID casalemedia.com Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 365 gün
CMPS casalemedia.com Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 90 gün
CMPRO casalemedia.com Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 90 gün
mako_uid eyeota.net Hangi sayfalara erişildiği gibi web sitesine yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. 365 gün
SEUNCY semasio.net Tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. 365 gün
viewer_token csync.loopme.me Bu çerez, reklam trafiğini izler. 90 gün
cookie onaudience.com Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 365 gün
done_redirects104 onaudience.com Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
bku bluekai.com Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. 181 gün
pxrc rlcdn.com Bu çerez, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır. 60 gün
_kuid_ krxd.net Ziyaretçinin cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 180 gün
did pippio.com Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. 365 gün
didts pippio.com Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. 365 gün
nnls pippio.com Bu Çerez, hedefli reklamlar göstermek için kullanılır. 60 gün
_cc_dc crwdcntrl.net Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesi ziyaretleriyle ilgili istatistiksel verileri toplar. 270 gün
_cc_id crwdcntrl.net Bu, Lotame tarafından siteler arasında kullanıcıları takip etmeye ve reklam için bir kullanıcı profili geliştirmeye yönelik bir üçüncü taraf çerezidir. 270 gün
done_redirects219 onaudience.com Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
KRTBCOOKIE_391 pubmatic.com Bu çerez kullanıcı kimlikleri ile ortakların kimliklerini ilişkilendirmek için kullanılır. İş ortağı tarafından bu çerezde saklanan bilgiler, bir ortağın bir reklam gösterip göstermeme konusunda daha iyi kararlar vermesini sağlar. 30 gün
uuid mathtag.com Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 yıl
zc zeotap.com Web sitelerindeki reklamların verimliliğini ölçmek için birden çok ziyaretten ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. 365 gün
zsc zeotap.com Zeotap tarafından kullanılan bu çerez şirketlerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve davranışları tahmin etmelerine, daha anlamlı deneyimlere yatırım yapmalarına yardımcı olan bir Müşteri Zekası Platformunun çalışmasını sağlar. 24 saat
rmuid linksynergy.com Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
icts linksynergy.com Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
arcki2 audrte.com Bu çerez Azerion tarafından web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplamak amacıyla kullanılır. 15 gün
arcki2_adform audrte.com Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
demdex demdex.net Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. 180 gün
rlas3 rlcdn.com Ziyaret sayısı, sitede geçirilen ortalama süre ve hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleri hakkında anonim veriler toplar. 365 gün
wfivefivec w55c.net Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 yıl
TDID adsrvr.org Bu çerez TheTradeDesk tarafından reklam sunma amacıyla kullanılır. 365 gün
dpm dpm.demdex.net DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. 180 gün
arcki2_ddp audrte.com Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
TDCPM adsrvr.org Bu çerez, kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullanılır. 365 gün
cf id5-sync.com Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. 5 dakika
cip id5-sync.com Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 dakika
cnac id5-sync.com Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 5 dakika
car id5-sync.com Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 dakika
callback id5-sync.com Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar.Aynı zaman web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 5 dakika
id5 id5-sync.com Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 90 gün
AFFICHE_W weborama.fr Weborama reklam platformu tarafından, ziyaret edilen sayfalara, tıklanan içeriğe ve web sitesindeki diğer eylemlere dayalı olarak ziyaretçinin ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır. 1 yıl
uuid2 adnxs.com Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 90 gün
arcki2_azerion audrte.com Azerion tarafından kullanılan bu çerez kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
3pi id5-sync.com Bu çerez, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. 90 gün
anj adnxs.com Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 90 gün
ab agkn.com Aggregate tarafından kullanılan bu çerez, gerçek zamanlı hedefleme ve tüketici profili oluşturma işlevselliği sağlar. 365 gün
tt_viewer teads.tv Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. 364 gün
SCM smaato.net Web sitesinde çerez kullanımını taramak ve pazar ölçümleri için kullanılır. 21 gün
SCMv smaato.net Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 10 gün
SCM1001213 smaato.net Web sitesinde çerez kullanımını taramak ve pazar ölçümleri için kullanılır. 10 gün
TapAd_TS tapad.com Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır. 60 gün
TapAd_DID tapad.com Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. 60 gün
tluid 3lift.com Ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden gelen ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 90 gün
TapAd_3WAY_SYNCS tapad.com Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin izleyici yöneticisi tarafından, ziyaretçi veri senkronizasyonunun zamanını ve sıklıklarını belirlemek için ayarlanır. 60 gün
UserID1 adfarm1.adition.com Bu çerez, bir ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgi, belirli bir ziyaretçiyle ilgili bilgileri içeren bir kimlik dizesi haline gelecektir. Kimlik bilgileri dizeleri, benzer tercihlere sahip grupları hedeflemek için kullanılabilir veya reklam değişimleri tarafından kullanılabilir. 90 gün
sr109 lkqd.net Reklam verenlerin hem Flash hem de HTML5 video reklamları yayınlaması için bir video sunma platformu sunan LKQD tarafından yerleştirilen bir pazarlama çerezidir 365 gün
lkqdid lkqd.net Bu çerez, kendilerinin veya Nexstar'ın bir ortağının "mobil cihazların fiziksel konumunu ve işletim sistemi cihaz tanımlayıcılarını tanımlamak" için bir kullanıcının tarayıcısıyla ilişkilendirdiği benzersiz tanımlayıcıları toplar. 365 gün
lkqdidts lkqd.net Bu çerez, kendilerinin veya Nexstar'ın bir ortağının "mobil cihazların fiziksel konumunu ve işletim sistemi cihaz tanımlayıcılarını tanımlamak" için bir kullanıcının tarayıcısıyla ilişkilendirdiği benzersiz tanımlayıcıları toplar. 365 gün
SRM_B c.bing.com Kullanıcının web sitesinin arama çubuğu işleviyle etkileşimini izler. Bu veriler, kullanıcıya ilgili ürün veya hizmetleri sunmak için kullanılabilir. 1 yıl
SM c.clarity.ms Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. oturum çerezi
MUID clarity.ms Benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. 1 yıl
ANONCHK c.clarity.ms Birden çok ziyaret ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. Bu bilgiler, web sitelerindeki reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. 10 dakika
ayl_visitor omnitagjs.com Adyoulike tarafından bir sitede anonim ziyaretçi takibi için kullanılır. 30 gün
v_usr e-volution.ai Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcıyı tanımlamak adına kullanılır. 15 gün
bkpa bluekai.com Bu çerez, daha hedefli ve ilgili pazarlama ve reklam sağlamak için bir profil oluşturmak için kullanıcıların web kullanımı hakkında anonimleştirilmiş verileri ve toplu anonim etkinlikleri depolar. 180 gün
done_redirects147 onaudience.com Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır. Bu çerez, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
arcki2_ddp2 audrte.com Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
__Secure-1PAPISID .google.com.tr Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır. 1 yıl
HSID .google.com.tr Web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır. 2 yıl
__Secure-1PSID .google.com.tr Bu çerez, alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır. 1 yıl
SID .google.com.tr Google'dan belirli araçları indirin ve belirli araçları kaydedin tercihler, örneğin arama sonuçlarının sayısı sayfa başına veya Güvenli Arama filtresinin etkinleştirilmesi 2 yıl
MR .c.clarity.ms Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. 30 gün
NID .google.com.tr Kullanıcı verilerini saklayan, reklam gösterimi ve hedefleme amaçlı kullanılan çerezdir. 180 gün
_clsk Microsoft Clarity Microsoft Clarity ürününün kullanıcının web sitesindeki davranışlarını ölçmek için kullandığı çerezdir. 1 gün
uid-bp-617 ads.stickyadstv.com Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır. 60 gün
Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz. Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde çerez üzerinden internet sitemizin çalışmasına ve website ziyaretçi analizleri doğrultusunda gerçekleştirilen pazarlama ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetlerini yürütmeye yönelik amaçlarla yurt dışında mukim  Google LLC, Yahoo, Doubleclick Inc., Meta Platformsile açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Ünalan, Libadiye Cad. No: 82-F 34700 Üsküdar/ İstanbul Telefon: +90 216 275 30 00 E-Posta: uyum@poas.com.tr KEP: poas.kep@hs02.kep.tr Mersis No: 0729-0015-0430-0023

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan Çerez Tercihleri linkine tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz . Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/