Yasal Uyarı

YASAL UYARI GENEL KULLANIM ESASLARI ÖNEMLİ ! İŞBU ANLAŞMANIN TAMAMINI DİKKATLE OKUYUN!

İşbu anlaşma metninin kolayca anlaşılması bakımından belirtmek gerekir ki;

 1. İşbu Sitedeki "kuruluş, şirket, biz, bizim ve onların" terimleri, bazen belirli ortakları veya ortaklar grubunu ifade etmek üzere kullanılan kısaltmalardır.

 2. Aynı şekilde Petrol Ofisi GRUBU A.S (Petrol Ofisi)´nin, binlerce müşteri, tedarikçi, kamu kurum ve kuruluşu ve özel şirket ve kuruluşlar ve sair 3. şahıslar ile iş ilişkilerine sahip olması nedeniyle, "girişim, ortak girişim, ortaklık, müşterek girişim ve ortak" kelimeleri, müşterek faaliyetleri içeren iş ilişkilerini ifade etmek üzere kullanılmış olup, bu kelimeler kesin hukuki ilişkiyi belirtmemektedir.

Petrol Ofisi Anonim Şirketi, işbu Web Sitesini ve diğer ilgili veya bağlantı yapılan Petrol Ofisi Grubu sitelerini (Site) ve işbu Sitedeki veya işbu Site aracılığı ile bazı Servisleri, ara yüzleri ve işlevsellikleri (Servisler), aşağıdaki kullanım şartlarına (Genel Şartlar) riayet etmeyi kabul etmeniz kaydıyla sağlamaktadır. İşbu Siteyi veya Servisleri kullanmanız Genel Şartları kabulünüz anlamına gelmektedir. Genel Şartlar bir kere kabul edildiğinde, Petrol Ofisi ile aranızda, Siteyi veya Servisleri kullanmanıza ilişkin hükümler ihtiva eden bağlayıcı bir anlaşma (Anlaşma) tesis edilmiş olacaktır. Mezkur Genel Şartlarla bağlı olmak istemiyorsanız, işbu Siteyi veya Servisleri kullanmayınız.

 1. Değişiklikler ve Özel Hüküm İlaveleri

|Petrol Ofisi Grubu, ihbarda bulunmaksızın Genel Şartları her zaman revize edebilir. Güncel Genel Şartlardan haberiniz olduğundan emin olmak için, işbu Siteyi muntazaman ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır, zira bunlar sizi bağlayıcıdır. Bu değişikliklerden sonra, Siteyi veya Servisleri kullanmanız bu değişiklikleri kabulünüzü oluşturur. Sitede ziyaret ettiğiniz her sayfayı kontrol etmeniz salık verilir. Bazı bölümlerde, o yerin kullanımına veya etkileşiminize uygulanacak özel ilave şart ve koşullar bulunabilir. Bu şart ve koşullar da ihbarsız olarak her zaman değiştirilebilir. O bölümü kullanmanız, bu özel ilave şart ve koşulları kabulünüzü oluşturur.

 1. Sitenin kullanılışı
 1. Site Güvenliği Sitenin veya Servislerin güvenliğini ihlal etmeniz veya ihlale teşebbüs etmeniz yasaktır. Bu tür herhangi bir ihlal, sizin için cezai ve hukuki sorumluluk yaratabilir. İddia edilen bütün ihlaller soruşturulacak ve bir ihlalden şüphelenilirse, soruşturmalarda yasal merciler ile işbirliği yapılacaktır. Bu hallerde Petrol Ofisi Grubu'nun her türlü talep, takip, dava ve şikayet hakları mahfuzdur. Sitenin ve Servislerin güvenliğinin ihlali halleri, sınırlama olmaksızın, şunlardır:

" Girmeye yetkiniz olmayan bir servere veya hesaba girmeniz veya girmeye teşebbüs etmeniz; " Size veya sizin kullanımınıza yönelik olmayan verilere erişmeniz veya Servisleri elde etmek için herhangi bir davranışta bulunmanız; " Herhangi bir sistemi, alt sistemi veya iletişim ağının iğfal edilebilirliğini denemeye, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmeniz; " Özel izin olmadan güvenlik veya doğrulama tedbirlerini kurcalamak, bozmak, değiştirmek veya karıştırmak veya kodunu kırmak; " Bilgisayarın işlevselliğine veya Sitenin veya Servislerin çalışmasına zarar verme, imha etme, kesintiye uğratma veya imkansız kılma niyeti veya etkisi ile Virüs, Truva atı, kurt, zaman bombaları, iptal işareti veya diğer bilgisayar programlama rutin veya motorları içeren materyal göndermek; " Herhangi bir sistem, veri veya bilgiyi karıştırmak, durdurmak veya kamulaştırmak; " Herhangi bir kullanıcı, misafir veya iletişim ağı Servisine, herhangi bir bilgisayar sistemini aşırı yükleme, "flooding", "e-posta bombardımanı" veya "çökertme" yolu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla müdahele etmek.

 1. "Spam" ve Benzeri Hareketler. Bir veya daha fazla e-mail gurubuna (tek bir e-mail adresi gibi bir araya getirilmiş iki veya daha fazla e-mail adresi olanlar) aynı veya benzer talep edilmemiş e-mail mesajları, yığınla ticari reklam veya zincir mektupları göndermeniz yasaktır.

 2. İhlal Siteyi veya Servisleri, herhangi bir 3. kişinin telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal etmek amacıyla kullanmanız yasaktır. Siteyi veya Servisleri, bir başkasının telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal edecek şekilde kullandığınıza inandığımız takdirde, Siteye ve Servislere giriş hakkınızı sona erdirebiliriz. Mahkemece tarafımıza veya ihlal ettiğiniz herhangi fikri hakkın yasal sahibine tazminat ödemeye mahkum edilebilirsiniz.

 3. Diğer Yasaklanmış Davranışlar

Siteyi veya Servisleri kullanırken :

" Herhangi bir yasa dışı, zararlı, taciz edici, aşağılayıcı, tehdit edici, adi, cinsel olarak açık, iğrenç ve yahut şikayet/itiraz edilebilir herhangi bir materyali veya çocukları kullanan veya başka bir kişinin özel hayatına veya diğer haklarına müdahale eden herhangi bir materyali veya sadece Petrol Ofisi Grubu'nun uygun görmesi halinde Site ve Servislerde postalanmasını veya aktarılmasını istediği herhangi bir materyali postalamak, e-mail ile göndermek ve yahut aktarmak veya Siteyi veya Servisleri bu amaçla kullanmak;

" Sizden yazışma almak istemediğini belirtmiş olan bir alıcıya e-mail göndermeye devam etmek;

" (1) yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal edecek veya (2) hukuki mesuliyet doğurabilecek bir davranışa girmek veya sürdürülmesini teşvik etmek;

" Sitenin veya Servislerin amaçlanan işlevselliğine zarar verebilecek veya durdurabilecek davranışlara girişmek;

" Herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etmek ve yahut kimliğinizi veya üyeliğinizi herhangi bir şekilde sahte beyan etmek veya yanlış ifade etmek, veya herhangi bir e-mail veya başka bir postalamada TCP/IP paket başlık bilgisinin herhangi bir kısmını silmek veya değiştirmek;

" Aldatıcı on-line pazarlama eyleminde bulunmak;

" Yukarıda tarif edilen faaliyetlerde, birisine yardımcı olmak veya mezkur faaliyetlerde bulunması için izin vermek.

 1. İçeriğiniz

Site ve Servislerin kullanımında, düşünce ve değerlendirmelerinizde iyiniyeti esas almalısınız. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün materyallerden siz sorumlusunuz. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün bilgilerin iyiniyetli, güvenilir, doğru olduğunu, yanlış anlaşılır olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz. İster aleni olarak postalanmış, ister özel olarak aktarılmış olsun bu bilgiler (kısıtlama olmaksızın veri, metin, program, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve başka diğer bütün materyaller dahil), sadece sizin mesuliyetinizdedir.

 1. Site veya Servisler marifetiyle elde ettiğiniz herhangi bir bilginin kullanımından doğan tüm sorumluk size aittir.

Site ve Servislerin kullanımında, düşünce ve değerlendirmelerinizde iyiniyeti esas almalısınız. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün materyallerden siz sorumlusunuz. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün bilgilerin iyiniyetli, güvenilir, doğru olduğunu, yanlış anlaşılır olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz. İster aleni olarak postalanmış, ister özel olarak aktarılmış olsun bu bilgiler (kısıtlama olmaksızın veri, metin, program, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve başka diğer bütün materyaller dahil), sadece sizin mesuliyetinizdedir.

 1. Kabul Edilmeyen Kullanımın Sonuçları

Bu anlaşmayı ihlal etmeniz ya da ihlale teşebbüs etmeniz halinde, bu konuda, site veya servislere girişinizi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sınırlayabilmek ya da ertelemek, yahut sizin tasarrufunuzda olan herşeyi silmek ya da reddetmek gibi tedbirler alma hakkımız saklı olup, bu hak sadece bize aittir. İşbu Anlaşmanın dolaylı veya kasıtlı olarak ihlal edilmesi veya sizin namınıza hareket eden üçüncü bir kişi tarafından kasıtlı olarak fiilen ihlal edilmesi, işbu Anlaşmanın sizin tarafınızdan ihlali olarak kabul edilecektir. Bunun dışında, eğer diğer bir şirketin servislerinin kullanılmasıyla site ve servislere zararlı etkilerde bulunulacağı makul surette bilinebiliyorsa, işbu anlaşmanın ihlaline neden olacak fiillerin işlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla, diğer bir şirketin servislerinin kullanılması hali, anlaşmanın ihlali olarak kabul edilir.

 1. Lisans Verilmemesi

Siteyi veya Servislerini kullanmanız size, halen Petrol Ofisi tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya bundan sonra sahip olunacak hiçbir patent hakkının veya ticari gizlilik içeren hakların doğrudan veya dolaylı olarak, lisansını bahşetmez.

 1. Bağlanma

Petrol Ofisi Grubu'ndan önceden alınmış yazılı izin olmaksızın, işbu siteye bağlanamazsınız, işbu siteyi başka bir siteye bağlayamaz veya işbu siteye bir başka siteden bağlantı veremezsiniz. Bu Sitenin içeriğinin bir kopyasını, ticari olmayan kendi kullanımınız için veya Petrol Ofisi ürünlerinden herhangi birisini satın almanızla bağlantılı olarak, bütün telif hakkı veya ticari marka bilgilerini dokunulmamış ve değiştirilmemiş olarak bırakmak kaydıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Bu paragrafta özellikle belirtilmiş olanın dışında, bu Sitenin hiçbir kısmını hiçbir şekilde kopyalayamaz (ister kağıt üzerine yazdırarak, ister diske kaydederek, başka bir siteye koyarak, herhangi başka bir yolla indirerek), dağıtamaz (kopyaların dağıtılması dahil), yayınlayamaz, değiştiremez veya kurcalayamazsınız.

 1. Ticari Marka ve Telif Hakkı Politikası

Petrol Ofisi Grubu'nun bütün markaları işbu Sitede görülmeyebilir. Üçüncü kişilerin markaları, bu kuruluşlara veya bunların ürün veya Servislerine atıfta bulunulurken bu Sitede gösterilebilir. Kullanıcı, Petrol Ofisi Grubu'nun işbu sitede yer alan telif haklı materyallerini, ancak ilgili sayfanın tamamı, ilişkili sayfa, dip notları, red şerhleri ve diğer bilgiler dahil tahrif edilmemiş ve eksiksiz halde iletebilir, dağıtabilir, ve/veya fotokopi yapabilir.

 1. Gizlilik Politikası

Petrol Ofisi Grubu Anonim Şirketi ile bağlı şirketleri, işbu Web sitesine ve Petrol Ofisi Grubu'nun bağlantı verilen diğer ilgili sitelerine (Site) olan ilginizden ötürü teşekkür eder. Gizliliğiniz önemli olup, Site ziyaretçilerinden topladığımız bilgiler ve bu bilgileri kullanmamız ile ilgili olarak uygulamalarımızı anlamanızı rica ederiz. Lütfen ziyaret ettiğiniz Sitenin her bölümünü veya sayfasını kontrol edin. Sitenin bazı bölümleri veya sayfaları o bölümü veya sayfayı kullanımınıza uygulanacak olan Gizlilik Politikasında değişiklikler içerebilir, örneğin bazı uygulamalar sizden bazı ilave bilgiler gerektirebilir.

 1. Bilgi ve Kullanımı

Birisi işbu Siteyi ziyaret ettiğinde, web server´lerimiz otomatik olarak ziyaret süresince ziyaretçinin bilgisayarı ile haberleşme imkanı sağlayan bilgileri toplar. Siteyi ziyaret sayısı, ziyaretçinin sitenin hangi kısmını seçtiği, IP adresi (Internet Servis Sağlayıcınız tarafından sizin bilgisayarınıza tahsis edilen internet adresi), domain tipi, tarayıcı tipi (örneğin, Netscape veya Internet Explorer), günün tarihi ve saati gibi bilgileri de kaydederiz.Bu tür bilgileri Siteyi tasarımlamada ve yönetmede bize yardımcı olan istatistiki amaçlar için kullanırız. Bu tür bilgiler bireysel ziyaretçileri teşhis ve yerini tespit etmeye imkan veren Kişisel bilgileri açıklamaz.

Şahsi bilgiler, yani, isimler, adresler, e-mail adresleri ve telefon numaraları gibi belirli bir kişiyi teşhis edebilecek bilgiler gizlidir. Ancak, ziyaretiniz sırasında Siteyi kişiselleştirir, bir sipariş formu doldurur veya bize başkaca bir bilgi verirseniz, bize Kişisel Bilgilerinizi de verirsiniz. Bu Kişisel Bilgileri size ürün veya Servis vermek, istediğiniz ürün veya Servisleri size fatura etmek, sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve Servisleri pazarlamak veya başka amaçlarla sizinle haberleşmek için toplar ve kullanırız.

 1. Bilgisayarınıza Gönderilen Bilgiler

İşbu Siteyi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, bilgisayarınıza bazı bilgiler depolayabiliriz (yaygın olarak "cookie" adıyla bilinen). Bu bilgiler, Siteyi kullanımınızı çabuklaştırmada yardımcı olur ve her ziyaret ettiğinizde ayrıntılarınızı tekrar girme ihtiyacınızın ortadan kalkmasını sağlar. Bu bilgileri, isterseniz bilgisayarınızda bloke edebilir veya silebilirsiniz ("Yardım" ekranınız veya kullanıcı kitapçığınız bunu nasıl yapacağınızı size söyler).

 1. Hyper bağlantılar

Bu Sitede Petrol Ofisi Grubu'nun sahibi olmadığı, kontrol etmediği veya desteklemediği sitelere bağlantılar bulunmaktadır. Bunların gizlilik politikalarından ve uygulamalarından mesul olamayız ve bu sitelerin gizlilik politikaları hakkında hiçbir teminat veya garantide bulunmayız. Aynı şekilde, Web Sitemize bağlantı vermiş olan bağlandığınız herhangi bir sitenin politikaları ve uygulamalarından mesul tutulamayız. Diğer sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmenizi ve tereddüt veya sorularınız var ise, operatör ile temas kurmanızı tavsiye ederiz.

 1. Hassas Bilgiler

Petrol Ofisi Grubu, Site ziyaretçilerinden, örneğin işe alma ile ilgili olarak, yasalarca gerekli görülmediği takdirde, herhangi bir hassas bilgi istememektedir. Hassas bilgiler, ırk veya etnik menşe, politik kanaat, dini veya diğer benzeri inançlar, ticari birlik üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, cinsel yaşantı veya sabıka kayıtları ve sair bilgilerdir. Bu tür hassas bilgiler vermemenizi öneririz. Bununla birlikte, bu tür bilgi verirseniz, Petrol Ofisi Grubu bu verileri, işbu Gizlilik Politikasında tarif edildiği şekilde veya bu bilgilerin tarafınızdan açıklandığı şekliyle kullanır.

 1. Opt Out / Değişiklik

İleride artık sizinle yazışma yapılmamasını temin maksadıyla, Petrol Ofisi Müşteri İlişkileri Servisi´nin aşağıda belirtilen adresine bir mektup veya e-mail göndermek suretiyle, Kişisel bilgilerinizin veri tabanımızdan çıkartılmasını talep edebilirsiniz. Mektubu veya e-mail göndererek daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Bilgilerinizi tadil de edebilirsiniz.

 1. Kullanım Kuralları, İhbarlar ve Düzeltmeler

Eğer Sitemizi ziyaret ederseniz, ziyaretinize ve gizliliğe ilişkin bütün anlaşmazlıklar, işbu Gizlilik Politikası ile, her türlü zarar sınırlamaları, anlaşmazlıkların hakem marifeti ile halli ve kanun hükümlerinin uygulanması dahil, işbu Genel Kullanım Şartlarına tabidir. Bu politikayı, ihbarda bulunmaksızın her an değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.

 1. Petrol Ofisinin Müşteri İlişkileri ile Temas

Gizlilik Politikası, işbu sitenin uygulamaları veya işbu site ile yaptığınız işler hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen, Petrol Ofisi A.S Müşteri İlişkileri Servisi Eski Büyükdere Cad. N.37, B-blok 80670 Ayazağa - Şişli / İSTANBUL ile temas kurunuz.Grubu

 1. Garanti verilmemesi

İşbu Site ve Servisler, "Olduğu Gibi" ve herhangi bir garanti verilmeksizin tesis ve temin edilmektedir. İşbu Sitede bulunan işlemler veya Servisler kesintiye uğrayabilir, yanlışlar ve hatalar olabilir ve bunlar düzeltilmeyebilir veya işbu Sitenin veya Siteyi kullanılır yapan server virüslü olabilir veya başka zararlı bileşenler bulunabilir. Petrol Ofisi Grubu, işbu Sitenin veya Servislerin içeriklerinin kullanımında, bunların doğruluğu, gerçekliği, uygunluğu, yararlılığı, doğru zamanlı oluşu, güvenilirliği ve sair konularda herhangi bir garanti vermemektedir.

 1. Sorumluluğun Sınırlanması

Petrol Ofisi Grubu, meydana gelme olasılığından haberdar edilse bile, işbu Sitenin, Servislerin veya işbu Site içeriğinin veya Sitenin, Servislerin veya Sitede tarif edilen ürünlerin performansından, kullanımından veya kullanılamaz oluşundan kaynaklanabilecek zararlardan, ne size ne de bir başka tarafa karşı hiçbir şekil ve surette mesul tutulamaz.

Sitenin veya Servislerin herhangi bir bölümünden memnun olmadığınız takdirde, Siteyi ve Servisleri kullanmaya devam etmemeniz menfaatiniz icabıdır.

 1. Kullanıcı Materyallerinin Gizliliğinin Olmaması

Gizli veya müseccel olabileceğini düşündüğünüz hiçbir belgeyi, işbu Siteye veya işbu Site aracılığı ile bir başka yere aktarmamalısınız. İşbu Siteye gönderdiğiniz veya işbu Site aracılığı ile aktardığınız belgeler açık ve sahipsiz olarak addolunacaktır. Petrol Ofisi´nin Gizlilik Politikasında veya Petrol Ofisi Grubu ile aranızdaki ayrı bir yazılı anlaşmada bilhassa belirtilmiş olması haricinde, Petrol Ofisi´ne bu bilgileri gayri kabili rücu olarak dünya çapında kullanmak, çoğaltmak, teşhir etmek, aktarmak ve dağıtmak yetkisini vermekte ve ayrıca, Siteye gönderdiğiniz veya Site kanalıyla aktardığınız kavram, know-how veya fikirlerin herhangi birini, Petrol Ofisi´nin bedelsiz kullanmasını kabul etmektesiniz.

 1. Üçüncü Şahıs Web Sitelerinin Kullanılması

Petrol Ofisi Grubu, üçüncü kişiler tarafından çalıştırılan Web sitelerine bağlantı verebilir. İşbu Site tarafından sağlanan bağlantı aracılığı ile bir üçüncü kişinin Web sitesine erişmeye karar verdiğiniz takdirde, bunu sadece kendi riskiniz altında yaparsınız. Petrol Ofisi Grubu üçüncü bir kişinin Web sitesine bağlanıldığında karşılaşılabilecek herhangi bir virüs veya diğer zarar verici öğelerden mesul değildir. Petrol Ofisi Grubu, bağlanılan Web siteleri veya bu Web sitelerinin içeriği ile ilgili hiçbir garanti vermez ve mesul tutulamaz.

 1. Kullanıcı İletişim Alanları

Petrol Ofisi Grubu, Sitenin veya Servislerin herhangi bir bölümünü, kullanıcı iletişim alanları da dahil, sadece kontrol ve gözden geçirme hakkına sahip olup, böyle mecburiyetinde değildir. Diğer taraftan, Petrol Ofisi Grubu'nun bu alanlarda yapılan iletişimlerin içeriği ile ilgili herhangi bir mesuliyeti de yoktur.

 1. İleriye Dönük Açıklamalar

Bu Sitedeki bilgilerin bazıları ileride meydana gelebilecek olaylar ile ilgili veya Şirketin ilerideki mali performansı ile ilgili bir takım projeksiyonlar veya başka ileri görüşler içerebilir. Bu beyanların sadece tahmini oldukları ve fiili olayların veya sonuçların somut olarak farklı olabileceği hususunda sizi uyarırız.

 1. Global Erişim / İhracat Yasağı

İşbu Sitenin ve Servislerin bölümleri, Petrol Ofisi Grubu tarafından Türkiye´deki çeşitli ofislerden kontrol edilip çalıştırılabilir. Petrol Ofisi Grubu, Sitenin, Servislerin veya Siteden erişilen veya tarifi yapılan materyallerin diğer yerlerde kullanım için uygun veya mevcut oldukları ve bunlara, içeriklerinin yasa dışı olduğu veya cezalandırıldığı, yasaklanmış olduğu diğer ülkelerden erişmenin mümkün olduğu hakkında beyanda bulunmamaktadır. Siteye, Servislere veya Sitede erişilen veya tarif edilen materyallere Türkiye tarafından müeyyide uygulanmış kişi veya ülkeler tarafından girilmesi veya kullanılması yasaktır.

Siteye veya Servislere girenler bunu kendi başlarına yaparlar ve yürürlükteki bütün Türk yasaları ile yerel yasalara uymakla yükümlüdürler. Bu Sitede erişilen veya tarifi yapılan hiçbir Servisi, bilgiyi veya malzemeyi, Türk Mevzuatının doğrudan cevaz vermesi haricinde, ihraç edemezsiniz.

 1. Tazminat

İşbu anlaşma hükümlerinin tarafınızdan veya şifrenizi veya internet hesabınızı kullanan herhangi bir 3. kişi tarafından ihlali nedeniyle, Petrol Ofisi Grubu Anonim Şirketi (Petrol Ofisi A.Ş.´nin bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları dahil) ile Petrol Ofisi çalışanlarının zarar görmemesini sağlamayı, aksi takdirde uğrayacakları tüm zarar ve ziyanı tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 1. Uygulanacak Kanun ve İhtilafların Halli Mercii

İşbu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları muvacehesinde yürütülür. İşbu Anlaşmanın tatbik ve tefsirinden doğan ihtilafın hallinde, Türk Mahkemeleri tek yetkili merci olarak tayin edilmiştir.

 1. Bizimle Nasıl Temas Kuracaksınız ?

Bu Sitenin on-line politikası veya bunun uygulaması ile ilgili herhangi bir sorunuz veya düşünceniz olduğunda bizimle:

Petrol Ofisi A.S Kurumsal İletişim Müdürlüğü Petrol Ofisi Grubu A.S. Ünalan, Libadiye Cad. No: 82-F 34700 Üsküdar/ Istanbul adresinden temas kurabilirsiniz. E-Mail:info@poas.com.tr