Petrol Ofisi'nde Yaşam

Çalışma Ortamımız

Ortak değerlerimiz, vizyon, misyon ve işveren vaadimiz ışığında şekillendirdiğimiz çalışma ortamımız oldukça yenilikçi bir tasarıma ve merkezi bir lokasyona sahiptir. Emaar Square’de bulunan merkez ofisimiz kendi sosyal alanlarımızın yanı sıra, kafe restoran ve tüm mağazalarla aynı komplekste bulunduğundan çalışanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını konforlu bir şekilde karşılayabilmektedir.

Petrol Ofisi Grubu markasına ve çalışanlarına yakışacak şekilde iş dünyasının en çağdaş ve trend çalışma ortamını sunan merkez ofisimiz, modern yatay ofis yaklaşımı doğrultusunda; 3 katlı bir alanda yer almaktadır. Petrol Ofisi Grubu'nun Genel Müdürlük iş birimlerini kapsayan merkez ofisimiz, modern dizaynı ve ileri teknolojisi ile çalışma şartlarını en üst seviyeye taşır. Açık ofis sistemiyle çalışılan ofisimizde kişilerarası iletişimi fiziksel alanlarla da desteklenmektedir. Geniş bir servis ağının yanı sıra arabasıyla işe gelen çalışma arkadaşlarımız için ise aynı komplekste bulunan geniş bir otopark alanımız bulunmaktadır.

İstanbul’da yer alan Genel Müdürlük Ofisi’mizle birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan 8 Akaryakıt Terminalimiz, 1 LPG Terminalimiz, 1 Madeni Yağ Fabrikamız ve İrtibat Ofislerimiz’ de de yüksek SEÇG standartları ile güvenli ve sağlıklı olduğu kadar keyifli bir çalışma ortamı sunmak en temel önceliklerimiz arasındadır.

Diğer yandan Türkiye’nin dört bir yanında sahada görev yapan ve seyahat eden satış ekiplerimiz için de evden çalışma (Home Office) ve esnek çalışma koşullarımız mevcuttur.

Operasyonel mükemmeliyet hedeflerimiz ışığında doğru çalışan segmentleri için doğru stratejik ücretlendirme tasarımları geliştirilmekte, Petrol Ofisi’nin ihtiyaçları çerçevesinde farklı katmanlara bölünmüş ücret yönetimi yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu yaklaşımımızda temel felsefeyi iç dengenin korunması, piyasa konumlanmasına göre rekabetçi ve doğru rol/kişilerin farklılaştırılması olarak oluşturmaktayız.

İş Değerlendirme Metodolojisi ile iş büyüklüklerini puan ve kademeler bazında sıralayarak ücret politikamızı belirleriz. Uluslararası ve güvenilir bir ücretlendirme metodolojisi kullanmaktaki amacımız çalışanlarımızın toplam gelirlerini adil ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemine göre belirlemektir.

Bireysel ücretler; bireysel performans, piyasa verileri, ekonomik göstergeler ve şirket içi denge gözetilerek gözden geçirilir.

Ücret paketimiz yılda 12 maaş + aylık sabit maaş ikramiyesi olarak ödenir ve belirli kademe ve pozisyonlara yapılan yıllık performans priminden oluşur. Bu 2 maaşlık tutar her ay eşit tutarda ve giriş tarihinize göre çalıştığınız gün ile orantılı olarak hesaplama yapılarak ödenir.

Yan Haklarımız


Nakdi Ödemeler

 • Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum, Vefat, Bayram ve Yıllık İzin Ödemeleri)

 • Kira ve Nakil Yardımı (Görev ve lokasyon değişikliği durumunda kapsam içindeki iş aileleri için)

 • Performans Primi (Görev ve kademe yapısına göre değişkenlik göstermektedir

 • Satış Primi (Kapsam dahilindeki satış iş ailesindeki görevler için)

 • Fazla Mesai Ödemesi (Kapsam içindeki iş aileleri için)

 • Vardiya Primi (Kapsam içindeki iş aileleri için)

Diğer Ödemeler

 • Özel Sağlık Sigortası (herhangi bir ek ödeme alınmaksızın eş ve çocuğu kapsayan)

 • Öğle Yemeği (Yemek Çeki/Yemekhane)

 • Statü ya da görev gereği şirket aracı

 • Nakliye (taşınma) Hizmeti (Görev ve lokasyon değişikliği durumunda kapsam içindeki iş aileleri için)

 • İş Yeri Sağlık Hizmeti

 • Check-up (Politikamızda belirlenen kriterler ile uyum sağlayan personel için)

 • Personel Taşıma Hizmeti

 • Pozisyon gereği cep telefonu çeki ve hat temini

 • Kreş ve Bakım Yardımı: 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadın çalışanlarımıza aylık olarak Kreş ve Bakım yardımı yapılmaktadır. Petrol Ofisi Grubu olarak tüm imkanlar çerçevesinde tüm çalışanlarımıza ve çalışan annelerimize katkıda bulunmayı önemsiyor ve her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.

Esnek Yan Haklar Uygulaması

Esnek Ofis, yan haklara dair değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için kurgulanmış bir insan kaynakları platformudur. Her sene çalışanların seçimine açılır.

Ücretli İzinler İçin Şirket Politikası

Çalışanlarımızı önemsiyoruz ve rekabetçi bir izin politikası uyguluyoruz.

Kıdem Süresi Yıllık İzin Günü
1-3 yıl 20 gün
3-7 yıl 27 gün
7 yıl üzeri 30 gün

Petrol Ofisi Grubu'nda gelişime öncülük ve önderlik edersiniz.

Gelişimin Öncüsü vaadimizden aldığımız vizyonla çalışanlarımızın gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine büyük önem veririz. Her seviyeden çalışanımız için tüm potansiyellerini sergileyebilecekleri ve deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir çalışma kültürü yaratmak önceliklerimiz arasındadır.

Petrol Ofisi Grubu'nda “öğrenme” deneyimi çalışanlarımız için iş teklifi ile başlar. İşe alıştırma sürecimiz ön hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile başlar. İşe başlangıç sonrasında ilk gün oryantasyonuna dahil olur, akabinde işe alıştırma programı, potansiyel keşif ve öğrenme çevikliği eğitimlerini katılım sağlanır. Bu süreci online eğitimlerle de destekleyerek harmanlanmış öğrenmeyi amaçlarız.

Takım ve bireysel gelişim programlarının yanı sıra çalışanlarımıza online eğitim platformumuz ile birçok farklı konu başlığı altında zengin eğitim içerikleriyle her an ulaşılabilir öğrenme imkanı sunarız. Böylece harmanlanmış öğrenmeyi her aşamada kullanmaya önem veririz. Dünya trendlerini takip eder, kurum ihtiyaçlarımıza göre revize eder ve bu doğrultuda eğitim içeriklerimizi sürekli olarak geliştiririz.

Yöneticilerimiz için tasarladığımız liderlik ve yönetim programlarımız ile ölçülebilir dönüşümleri hedefleriz. Liderlikte ortak dil gelişimini ve kültürel yayılımını sağlayan bu programlar ile gelişimi uçtan uca izleme imkanı buluruz. Operasyonel mükemmelliği sağlayabilmenin tek yolunun yüksek disiplinden taviz vermeden, sistematik bir yönetim anlayışıyla ve adanmışlık içerisinde çalışmak olduğunu biliriz.

Bütünsel olarak öğrenme ve gelişim süreçlerimizde “Zihin, Beden ve Ruh” temalarını gözetir; bu üç boyutun bütünsel olarak ele alındığında programlarımızın gelişime olan etkisinin tam olacağına inanırız. Gelişimin dönüşüme olan etkisinin bu üç boyutla gerçekleşeceği programlar tasarlarız. Birçok uluslararası platformda ödüllendirildiğimiz programlarımızın sürdürülebilirliğini sağlarız.

Tüm süreçlerimizde olduğu gibi öğrenme ve gelişim alanında da birbirinden farklı içeriklerle, farklı platformlarda ve farklı çalışan gruplarına yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinliklerimizin çalışanlarımız nezdinde memnuniyetini ve kurum ölçeğinde katkılarını ölçümler ve takip ederiz.

Geleceği şekillendiren bir ekipte çalışmak ister misiniz?


Çalışanların deneyiminin sürekli iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak verimli iş sonuçları elde etmek çalışmalarımızın merkezindeki en önemli amaçlardan biridir. Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, tüm çalışanların dahil olduğu ve yılda bir kez yapılan “Çalışan Deneyimi Anketi”nin yanı sıra aramıza yeni katılan çalışanların ilk 1., 3. ve 6. Ay deneyimlerini ve algılarını ölçmek üzere “Petrol Ofisi Yolculuğum” anket serisi uygulanmaktadır. Çalışanın ilk 6 ay deneyimini ölçümlediğimiz Petrol Ofisi Yolculuğum serisinin ilk günü ve ilk ayı çalışanın tüm yaşam döngüsü kadar önemsediğimiz özel bir dönemdir. Bu deneyimi farklılaştıran ve en iyi seviyelere ulaşmasını sağlayan en önemli uygulamalarımızdan biri de “Rehber Uygulaması” dır. “Rehber Uygulaması” sayesinde yeni takım arkadaşımızın Petrol Ofisi’nin tüm çalışma ortamına mümkün olan en kısa sürede adapte olmasını sağlar, ilk iş günlerinde karşılaşabileceği olası zorlukları birlikte çözeriz. Yeni çalışanımızın rehberi birinci yönetici tarafından diğer ekip arkadaşları arasından seçilir, rehberin yol haritası ise İnsan Kaynakları tarafından sunulur ve belirli periyotlarda takip edilir.

Petrol Ofisi Grubu çalışan deneyimi anketleri özgün ve kuruma özel başlıkların ele alındığı öncü bir anket tasarımıdır.

Farklı dönemlerde, farklı anketlerle ölçümlediğimiz “Çalışan Deneyimi” skorları ve geribildirimleri, İnsan Kaynakları İş Ortakları ve Üst Yönetim ile düzenli olarak paylaşılarak, aksiyonların takibi ve iyileştirme çalışmaları şirketimizin kritik performans göstergeleri ve çalışan performans hedefleri arasında yer alan önemli bir kalemdir.

Sorumluluk alarak mükemmele ulaşırız.

"Mükemmelliyetçilik" ve "Sorumluluk" değerlerimizi oluşturan ve yaşatmanın da gereği olan performans yönetim süreci kişisel ve kurumsal gelişimimizin en önemli parçalarından biridir. Petrol Ofisi Grubu'nda performans yönetimi sistemi hem hedef gerçekleşmelerin hem de yetkinliklerin değerlendirilmesinden oluşan entegre bir sistemdir. Petrol Ofisi'nde şirket hedefleri ile örtüşen ve ölçümlenebilir hedefler belirlemek kadar; bireysel performansın ve yetkinliklerin değerlendirmesi, geliştirilmesi ve geri bildirim verme kültürü de bizim için son derece önemlidir. Özetle "ne" yapıldığı kadar "nasıl" yapıldığı da bizler için önem taşımaktadır.

Şirket hedeflerimiz belirlendikten sonra bu hedefler şeffaf bir şekilde departman, birim ve alt birimlerimize kadar indirgenir ve en sonunda kişi hedefleri de belirlenmiş olur. Bir diğer deyişle, her bir çalışanın hedefinin şirket hedefine etkisi ve katkısı vardır.

 • Uyumlu hedef ve değerler: Her çalışanın iş hedeflerinin kurumun kritik başarı göstergeleri ve değerleriyle örtüşmesinin sağlanmasında,
 • Kurum hedeflerine odaklı: Petrol Ofisi stratejilerini destekleyen bireysel hedefleri açıkça belirleyip sonuçların Petrol Ofisi Grubu beklentilerine göre yönlendirilip değerlendirmesinde,
 • Yetkinlikler: Hedeflerimizi gerçekleştirirken ortak kurum değerlerimizi de referans alarak belirlenmiş olan belirli davranış ve tutumlar ile kurum içinde ortak bir dil ve iklim oluşmasında,
 • Geribildirim kültürü: Yapıcı ve açık bir kurum ikliminin yaratılması ve devam eden başarılar için yapıcı/geliştirici bir geri bildirim verme altyapısı oluşturmasında,
 • İşveren markası: Petrol Ofisi'nin hedeflediği yetenekleri kazanması, geliştirmesi ve elde tutmasında fayda sağlar.

Petrol Ofisi Performans Yönetimi Sistemi aşağıdaki prensipler baz alınarak tasarlanmıştır:

 • Strateji ile uyumlu: Petrol Ofisi Grubu strateji ve değerleri kapsamında oluşturulan, hedef ve yetkinliklere dayalı ve organizasyondaki tüm pozisyonlara indirgenmiş,
 • Etki/Katkı ile ağırlıklandırılmış: Seçilen hedeflerin (KPI) «iş sonuçlarına etki» ve ilgili bölümdeki ana sorumlulukları baz alacak bir «ağırlıklandırmaya» tabi tutulduğu,
 • Ölçülebilir: «Ölçülebilir/gözlemlenebilir» türden performans göstergelerinden (KPI) oluşan,
 • Kültürel değişim: «Gelişimin Öncüsü» önermemizi destekleyici, hedeflere ve metriklere dayalı, «objektif» kriterler ve süreçler içerecek bir uygulama çerçevesinde ele alınmış,
 • Ödüllendiren: Ödül yönetimi ile bağlantısı «kolay kurulabilir» başarılı çalışanları değişken ödül yaklaşımı ile teşvik eden

Performans Yönetimi Sistemi dahilinde ölçümlenen performans sonuçları aşağıda belirtilen diğer İnsan Kaynakları uygulama ve süreçlerine girdi sağlamaktadır:

 • Eğitim ve Gelişim
 • Kariyer Planlama
 • Yedekleme Sistemi
 • Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası

Yeni fikirler Petrol Ofisi Grubu'nda değerlidir!

Petrol Ofisi Grubu olarak yeni fikirlere ve kurum içi girişimciliğe önem veririz. Her seviyeden çalışanın kendi işi ile ilgili olmasa bile fark yaratan fikirlerini sunabildiği, hayata geçirebildiği ve hatta üst yönetimin de dahil olduğu projelerin parçası olabildiği POwer Together programı sayesinde işbirlikçi, çevik ve hatalarımızdan öğrenebildiğimiz çalışma kültürümüzü canlı tutar ve sürdürülebilir kârlılığa katkı sağlarız. Çalışanların Petrol Ofisi' ne değer yaratacak tasarruf ve gelir arttırıcı fikirlerini ve bu fikirlerin ödüllendirilmesini amaçlayan bir değer platformu programı olarak yaşatılan bir programdır. POwer Together program yönetiminden sorumlu olan komite tarafından program kriterlerine uygun olan fikirler ödüllendirilir ve hayata geçirilen fikirler için ise POwer Board sunumu ardından proje ödülü verilir.

Son 2 yılda...

Gönüllülerimiz görev başında!

Gönüllüler Ofisi, Petrol Ofisi Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk projeleri geliştirebileceği, STK’lar ve diğer topluluklar ile iş birliği yapan, gönüllülük esaslı bir topluluktur. Tüm çalışanlarımız gönüllü olarak bu topluluğa dahil olarak sosyal fayda yaratabilir ve toplumsal gelişime destek olabilirler. Hayata geçirdiğimiz bazı projeler:

 • AİP (Acil İhtiyaç Projesi) Vakfı ile yapılan okul öncesi öğrencilere destek. Office 1 Store ile anlaşıp, okulların açılma dönemine yakın okul setleri (ilköğretim ve lise için iki ayrı set) hazırlatıp, çalışanlarımıza özel linkten girip satınalmaları sağlandı. AİP’in belirlediği 47 çocuk ve gence okul setleri bu şekilde ulaştırılmıştır.
 • Gönüllüler Ofisi üyeleri olarak, 11 Ekim Cumartesi Kınalıada’ya gittik. Ahtapot Gönüllüleri Derneği üyelerinin desteği ile Kınalıada’da çöp toplama projemizi gerçekleştirdik.
 • KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) yararına 6 Aralık’ta kurulan stand ile şirket çalışanları aldıkları ürünler ile destek olmuşlardır. Yine aynı günün akşamında KAÇUV için 150 adet Umutlu Kutu hazırladık ve Kanserli Çocukların ailelerine ulaştırılması sağlanmıştır.

Gelişimin Öncüsü Anlatıyor

Ben Cem Akboru, Şubat 2019'dan itibaren, Petrol Ofisi ailesinin bir parçası olarak görev yapmaktayım. Akaryakıt sektöründeki serüvenim 2007 yılında “Akaryakıt Kalite Mühendisi” olarak başladı. 12 yıl süreyle sürdürmüş olduğum tamamen teknik olan kariyer kulvarıma 2019 yılında Petrol Ofisi’ nde “Saha Müdürü” olarak farklı bir boyut kazandırdım. Sırasıyla Kocaeli ve Bursa bölgelerinde Saha Müdürü olarak görev yaptım. 2 ay gibi çok yakın bir zaman önce ise “Güney Marmara Yatırım ve Proje Müdürü” olarak atandım. İşimin en keyifli yanı, her günü yeni ve farklı deneyimlerle dolu tamamlamaktır.

Petrol Ofisi Grubu denince aklıma asil, lider, geleneksel geliyor.

Ortak Değerlerimizden “Milli Gururu” her zaman ön planda tutan, sürekli “Yenilikçi” yaklaşımları benimseyen, “Müşteri Odaklılığını” bir öncelik olarak kabul eden, “Mükemmelliyetçilik” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren, “Takım Ruhu” ile hareket ederek sektörün “Öncüsü” bir şirket olmasıyla gurur duyuyorum. Özellikle son dönemde, “Sales Master Institute” ve “Esnek Yan Haklar” projesi ile en büyük yatırımını çalışanlarına yapan, mentorluk programı ile yeni çalışma arkadaşlarımıza deneyimlerimizi aktarmak için bizlere fırsat vererek çalışanların değerini vurguluyan bir şirket olarak tanımlıyorum. Gelecekteki Petrol Ofisi Grubu bir dizi şirketin bir araya gelmesiyle büyümeye devam eden ve bu büyüme sürecini gelecekte daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de "Öncü" unvanını gururla taşıyarak yolculuğumuza devam edeceğiz.

İlgili İçerikler

Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.