Petrol Ofisi Ultra Tech CSI 146 ile Gres Tüketiminizi Azaltıyoruz

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmede yapılan saha ziyaretleri sonrasında, çelikhane bölümündeki ekipmanlarda kullanılan rakip poliüre gres ürünü yerine, ekipman çalışma koşulları göz önüne alınarak kalsiyum sülfonat kompleks gres Petrol Ofisi Ultra Tech CSI 146 ürünümüzü önerdik ve saha denemesi gerçekleştirdik. Deneme sonucunda, ekipmanlardaki gres tüketimini %35 oranında azalttık. Gres tüketiminin azaltılması ile işletmede,

  • Maliyet avantajı sağlandı
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile bakım giderleri azaldı: Daha az yedek parça tüketimi, daha az işçilik, daha uzun servis süresi
  • Verimlilikte artış gözlemlendi: Daha az plansız duruş, daha az enerji kaybı