Akaryakıt ve LPG/ Otogaz Fiyatlandırma Politikamız

AKARYAKIT VE LPG/ OTOGAZ FİYATLANDIRMA POLİTİKAMIZ

Petrol Piyasası mevzuatının temel amacı, petrol piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması, uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Petrol Piyasası Kanunu gereğince ürün fiyatı, serbest piyasa koşullarına göre oluşmakta ve mevzuat kapsamında, ürün fiyatlandırma metodolojisinde, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa fiyatı baz alınmaktadır. Şirketimiz; Petrol Piyasası Kanunu, ilgili mevzuatlar ve serbest piyasa koşulları dahilinde, fiyat methodolojisine uygun olarak pompa satış fiyatını oluşturmakta ve akaryakıt ürünleri nezdinde tavsiye edilen pompa satış fiyatını yayımlamaktadır. Tavsiye edilen akaryakıt pompa satış fiyatları, referans fiyat niteliğinde olup, bayiler tarafından uygulanması zorunlu değildir. Piyasa ve işletme koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirlemekte serbesttir. LPG/otogaz pompa fiyatı esas itibariyle rekabet ortamında piyasa koşullarına göre oluşmaktadır. Şirketimiz ilgili mevzuatlar ve serbest piyasa koşulları dahilinde, pompa fiyatını oluşturmakta ve LPG/otogaz ürünü nezdinde tavan (azami) pompa fiyatını yayımlamaktadır. Tavan/azami otogaz pompa satış fiyatları, uygulanabilen en yüksek pompa satış fiyatı niteliğindedir. Bayiler tavan/azami otogaz pompa satış fiyatını aşmamak koşuluyla, piyasa ve işletme koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirlemekte serbesttir.