2021 yılı içerisinde ekonomik, çevresel ve sosyal alanda yürütülen tüm çalışmaları ve elde edilen sonuçları içeren “2021 Sürdürülebilirlik Raporu” tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

2021 Sürdürülebilirlik Raporu -Türkçe

2021 Sürdürülebilirlik Raporu - İngilizce