HAKKIMIZDA

Petrol Ofisi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri satın almak, ithal etmek ve ülkenin tümünü kapsayacak şekilde stoklar oluşturup pazarlamasını yapmak amacıyla 1941 yılında, Ankara’da dokuz personelli bir kamu kuruluşu olarak faaliyete başladı. Simgesi ağzından alev çıkan dişi kurttur; bu simge Türk mitolojisinin temel figürlerinden olan dişi kurt Asena’ya dayanmaktadır.

1983 yılında anonim şirket yapısına kavuşan ve 2000 yılında özelleştirilen Petrol Ofisi, günümüzde yaklaşık 1700 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havalimanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,1 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen akaryakıt, LPG dağıtım ve madeni yağ şirketidir.

Petrol Ofisi, Capital 500’ün 2016 verilerine göre 30.8 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük ikinci şirketidir.

Hakkımızda

MİSYON

Tüm paydaşlar (Çalışan, Hissedar, İş Ortağı, Müşteri) için değer yaratan;

Müşteri odaklı hizmetinin mükemmelliğine ve sürekliliğine yatırım yapan;

Uluslararası operasyon gücünü yerel sektör dinamiklerini daha iyiye götürmek için kullanan;

Öncüsü ve lideri olduğu sektörü doğrulara yönlendirecek bilgi, tecrübe ve güvene sahip;

Bu ülkenin kaynaklarından yaratılmış olmanın bilinciyle ülkenin ve toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi için enerji sağlayan;

Emniyeti en ön planda tutarak, daima çözüm odaklı, hızlı ve verimli çalışıp, takım ruhuyla sorumluluğu taşıyabilen;

Şirket ötesi bir kurum yaratmak için buradayız.

VİZYON

GURURLA, GÜVENLE,

ARTAN DEĞERİMİZLE,

HEP DAHA İLERİ.

Gurur:

  • Bu ülkenin kaynaklarından yaratılmış bir şirket olarak, ülkemize ve toplumumuza karşı sorumluluğumuz, tüm rakiplerimizden daha fazladır. Bu sorumlulukla, ülkeyi ve tüm toplumu daha ileri götürmek için attığımız her adım bizim için milli bir gururdur.
  • Bizim için herkesin yer almak istediği bir kurum olabilmek büyük bir gururdur. Pazar lideri olmanın ötesinde örnek alınan, yaptığı izlenen, fikir ve yaklaşımı önemsenen, insana ve teknik emniyete öncelik veren bir sektör lideri olmak hedefimizdir. Bireysel hedeflere ulaşmaktan ziyade toplu hedeflere odaklanmış büyük bir takım olmamız, kurumumuzu her zaman daha ileri götürecektir. İşlerimizin birbirini tamamladığını ve hızlandırdığını göstermek esastır. Kurumsal eksenimizi sürekli gelişim, mükemmellik ve adalet oluşturmaktadır. Bunları başarabilmiş bir organizasyon, herkes tarafından takdir gören ve üstünlüğü kabul edilen bir kurum haline gelir.

Güven:

  • Herkesin parçası olabilmeyi arzu edeceği bir kurumun temelinde, o kurumu oluşturan tüm paydaşların arasındaki karşılıklı güven vardır. Adalet ve karşılıklı saygı sadece güven ortamında oluşur. Bu güvenin gelişmesi ve bütüncül başarının doğması için, her paydaş elinden gelenin en iyisini ve en doğrusunu yapmayı hedeflemelidir. Kanunu, nizamı, ahlaki kuralları ve genel insani davranışları göz ardı etmeyerek yapılan işler doğru olandır, güveni pekiştirir.
  • İyi niyetle ortaya koyduğumuz çabalarımızın sonuçlarına güvenebilmemiz için sadece son netice değil, bu neticenin nasıl elde edildiği de çok önemlidir. Bizim iş yapma biçimimiz tüm etik ve "Sağlık- Emniyet- Çevre- Güvenlik" kurallarına uygun olmalıdır.

Artan Değer:

  • Toplu çalışmayla hedeflerimize ulaşıp, problemleri alt etmek hem kurumumuzun hem aramızdaki her bireyin değerini yükseltir.
  • Rakamsal olarak büyümemiz bize arzu ettiğimiz operasyon kabiliyetini sağlayacaktır. Gerek satışta gerek pazar payında bu büyüklüğün arttırılması, değer artışını da beraberinde getirir. Ülke ekonomisinde büyük bir etkiye sahip olan kuruluşumuzun daha ileri gitmesi, ülkemiz ve toplumumuz açısından da önem taşıyacaktır.
  • Ortaya koyacağımız çabalarımızın mükemmelle ulaşması için müşterilerimizin beklentilerine yenilikçilik çerçevesinde karşılık vermeli, tüm işlerimizi yüksek bir verimlilik ve etkinlikle yerine getirmeliyiz. Bu şekilde tüm paydaşlarımıza değer katabilir, toplu değerimizi yükseltebiliriz.

Daha İleri:

  • İstikrarlı büyümesini devam ettirebilen, sadece kendi sınırlarında kalmayıp, etki alanını tüm dünyaya genişletebilen bir kurum var olmaya devam edecektir. Sektör lideri olmak, yenilikçi ve büyük projelere imza atabilmek anlamına gelir. İnsana yatırım yapıp bilgi oluşumunu, paylaşımını ve birikimini sağlamak, başarıya ulaşmamızın gereğidir. 

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Yenilikçilik:

Ülkemizin ihtiyaçlarının bilinciyle ve mevcut şartlara meydan okuyarak kendimizi sürekli geliştiririz. Gelecekte bizimle çalışacaklara da örnek olacak şekilde, içimizdeki tutkuyla çalışarak Petrol Ofisi’ni adım adım ileri taşırız.

Müşteri Odaklılık:

Sektörün öncü ve lider markası oluşumuza yakışır biçimde; müşterilerimiz ve değerli iş ortaklarımız için daima en üst düzey hizmeti sağlamak öncelikli görevlerimizdendir.

Mükemmeliyetçilik:

Operasyonel mükemmelliği sağlayabilmenin tek yolunun yüksek disiplinden taviz vermeden, sistematik bir yönetim anlayışıyla ve adanmışlık içerisinde çalışmak olduğunu biliriz.

Bütüncül Dürüstlük:

Bu büyük kuruma yakışacak ve topluma faydası olacak büyük hedefler doğrultusunda her koşulda dürüst davranırız. Biz, Petrol Ofisi Ailesi’nin üyeleriyiz. Söylediğimizi yaparız, yaptığımızın sorumluluğunu taşırız. 

Takım Ruhu:

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz; yani tüm paydaşlarımız ile birlikte birbirine sıkı sıkıya bağlı büyük bir aileyiz. Bu aileyi oluşturan her bireyin düşüncesine değer vererek uyum içinde çalışırız. Farklı disiplinlerde yetenekli olmanın değerini biliriz.

Sorumluluk:

Kurumsal prensiplerimiz doğrultusunda, yaptığımız işin tüm yönlerine hâkim olarak ve ülkemiz için mükemmele ulaşma sorumluluğuyla çalışırız. Bu uğurda, inisiyatif kullanarak, olayların üstüne kararlı ve tutarlı bir şekilde gideriz.

Milli Gurur:

Türkiye'nin yarattığı en büyük değerlerden biri olduğumuzu ve kendi tarihimizi asla unutmayız. Göğsümüzde taşıdığımız bu güçle, ülkemize değer katabilecek her şeyi mümkün kılmak için çalışırız.