Tedarik Zinciri Yönetimi

Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi, dev boyutlardaki tedarik zincirinin etkin yönetimiyle büyük bir operasyonel başarı sağlamaktadır. Petrol Ofisi için tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin temel öncelikleri; dağıtımı yapılacak petrol ürünlerinin ve diğer girdilerin yerel ya da uluslararası kaynaklardan temin edilerek Petrol Ofisi terminallerine taşınması, depolanması ve son noktalara ulaştırılması faaliyetlerinin en uygun maliyetlerle, zamanında, uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun olarak, kalite güvencesine sadık kalarak, çevreye zarar vermeden ve teknik emniyet kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesidir.

Petrol Ofisi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış toplam 9 Akaryakıt ve 3 Lpg terminalinde yaklaşık 850.000 m³ ürün depolama kapasitesine sahiptir. Terminallerde depolanan ürünlerin kalitesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş 9 adet Petrol Ofisi terminal laboratuvarında EPDK’nın Teknik Kriterler Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilmekte ve müşterilere raporlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Rehberi