Petrol Ofisi A.Ş., faaliyetlerini Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇG) prensiplerine uygun olarak yürütmeyi yasal bir zorunluluğun ötesinde, bir felsefe olarak benimsemektedir. Bu felsefe, şirket çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin ve müşterilerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamayı ve şirket faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini asgariye indirecek önlemleri almayı içermektedir. Şirketin bu doğrultudaki tüm çalışmaları, “Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası” kapsamında ele alınmaktadır.

Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet göstermenin getirdiği doğal gereklilikler dışında şirketin bu alanda gösterdiği hassasiyet, Petrol Ofisi'ne:

  • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli, en ekonomik ve en temiz şekilde kullanmak;
  • Tüm çalışanlarını, bayilerini, tedarikçilerini ve yüklenicilerini SEÇG konularında bilinçlendirmek ve her zaman eğitimle desteklemek;
  • Her türlü öneri, şikâyet ve talepleri dikkate alarak, SEÇG yönündeki performansını sürekli geliştirmek;

Yönünde önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Türkiye'de kendi alanının lider kuruluşu olan Petrol Ofisi, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu her yönüyle sahiplenerek sektörüne örnek teşkil etmektedir.

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik uygulamalarını bir bütün olarak gören ve bu sorumlulukları azami önemde değerlendiren Petrol Ofisi, Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile de tam uyumludur.

Petrol Ofisi bünyesinde, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik risklerini kontrol etmek ve performansını geliştirmek amacıyla, tüm dünyaca kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici sistemler kurulmuştur. Risk değerlendirmesi, çalışanların katılımı, eğitimi, bilgilendirilmesi, uzman katkısı sağlanması, koruma önleme anlayışı ve acil durum hazırlığı, bu çerçevede ele alınan ana başlıklardır. Kurulan sistem periyodik olarak denetlenmekte ve uygun olmayan ya da eksik görülen noktaların giderilmesi için hızla aksiyon alınmaktadır.

Petrol Ofisi, yasaların gerektirdiği rutin uygulamaların dışında, Entegre Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde yatırım ve bilinçlendirme çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir.