POSITIVE CARD SADAKAT PROGRAMI GENEL ŞARTLARI

1.Positive Card (Kart) mülkiyeti "Petrol Ofisi A.Ş." ye (Petrol Ofisi) aittir.

2. Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Kart hamili, başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalayarak teslim ettikten sonra kartını teslim alır. Kart hamili, 7627 numarasına bilgilerini mesaj atarak kartını aktif hale getirdikten sonra puan kazanmaya başlayabilir.

3. Kart hamili, başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Kart hamili formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemek ile yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun sonucunda doğabilecek yükümlülük ve masraflardan Petrol Ofisi sorumlu değildir.

4. Kart başvurusunda bulunulması, Petrol Ofisi’ne başvuruyu kabul etme yükümlülüğü getirmez.

5. Petrol Ofisi, dilediğinde kartı programını başka programlarla birleştirebilir, bir bankaya, finansman kuruluşuna veya başka ortaklıklarına devredebilir.

6. Petrol Ofisi gerekli gördüğünde, önceden haber vermeksizin kartı iptal edebilir ya da iadesini talep edebilir. Petrol Ofisi kesintisiz olarak altı ay boyunca hiçbir işlem yapılmamış (akaryakıt ve/veya LPG alımında kullanılmamış) kartları, önceden haber vermeksizin (hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın) iptal edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. Petrol Ofisi karta ait son işlem tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmayan puanları silebilir. Kart hamili şimdiden bunu kabul eder.

7. Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ve kullanmak yükümlüğündedir. Kart hamili, kartı alır almaz arkasındaki imza kısmını imzalayacaktır Kart hamili, Positive Card başvuru formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile Positive Card Müşteri Sadakat Programı Genel Şartları ile Petrol Ofisi tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

8. "Positive Card Programı" kart hamilinin 7627 numarasına bilgilerini mesaj atması ile aktif hale gelir.

9. Kart hamili olmak ve hediye kazanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gereklidir.

10. Kart hamili, formda doldurduğu bilgileri gerek Petrol Ofisi, gerekse Petrol Ofisi tarafından belirlenen 3. Kişiler tarafından düzenlenen aktivitelerde, kampanyalarda, davet, posta, e-posta, SMS gönderilerinde ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.

11. Kart, sadece hamili tarafından Türkiye genelinde Positive üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında ve Petrol Ofisi tarafından belirlenecek diğer kart ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılacaktır.

12. Kart hamili, kartı kullandıkça, alışveriş bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa o anda istasyona / bayiye itirazını yapacaktır.

13. Kart hamilinin, bir gün içinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı, aynı veya farklı istasyonlardaki işlem sayısı, işlem üst limiti daha önce Petrol Ofisi tarafından belirlenebilecek ve belirlenmiş puan miktarları değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti halinde kart hamili puan ve hediye kazanamayacaktır. Kartın, gerçek kullanım amacı dışında kullanılması veya sahtekarlık, hile gibi yöntemlerle karttan gereğinden fazla yararlanılmaya çalışılması/fazladan puan kazanmaya yönelik kanun dışı tüm yöntemlerin kullanılması durumunda, Petrol Ofisi’nin her türlü yasal hakkı saklıdır.

14. Kart, ödeme aracı özelliğine sahip ise, Öde Geç Sistemi ile satış yapan Petrol Ofisi istasyonlarından alınan akaryakıtlar için ödeme aracı olarak kullanılabilir.

15. Hediye türleri, puan miktarı ve puan kazanma şartları, Petrol Ofisi tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Kart hamili, Petrol Ofisi’nin hediye puan uygulamasını ön bildirim yapmaksızın, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın durdurmaya, kaldırmaya ve değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

16. Kart, kart hamilinin ödeme özelliğini (Öde Geç Sistemi’ni) seçmesi ve anlaşmalı bankaların kredi kartlarından en az bir tanesini Positive Card ile eşleştirmesi halinde ödeme aracı olarak kullanılabilir. Bu durumda Öde Geç Sistemi’nin genel şartları geçerlidir.*

17. Öde Geç Sistemi kart hamili tarafından seçilmemiş ise Kart, tek başına bir ödeme aracı (kredi kartı) değildir.

18. Petrol Ofisi Sadakat Kart uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, sadakat kartı uygulamasının devamının mümkün olmaması halinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

19. Bu program, önceden haber vermek koşulu ile herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.

PUAN KULLANIMI

1. Petrol Ofisi tarafından kartın kullanım koşulları, hediye çeşitleri ve hediyelerin puan değerleri ile hangi işlemlere puan verileceği tek taraflı olarak değiştirilebilir.

2. Kart hamilinin hediye talep etmesi için zorunlu bilgi (Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum tarihi, Cep telefonu no, Adres) alanlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

3. Kart hamili, Petrol Ofisi Kart Merkezi’nce onaylanmış puanları karşılığında, istasyondaki POS terminalleri üzerinden kartını geçirmek ve talep ettiği hediyenin ürün kodunu terminale girmek suretiyle talep edebilir.

4. Kart sahibi hediye sipariş işlemlerini, kart hamilinin SMS ile kartını aktif ettikten sonra kart hamilinin cep telefonuna gelen kart şifresini kullanmak suretiyle yapabilir.

5. Hediyeler, slipin üzerinde yazan tarihler arasında, hediye siparişinin verildiği Petrol Ofisi istasyonundan teslim alınmalıdır.

KARTIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI

1. Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal durumu Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı’nı arayarak (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55) Petrol Ofisi’ne bildirecek ve Petrol Ofisi kartı iptal edecektir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek zamanda doğabilecek zararlardan Petrol Ofisi sorumlu değildir.

2. Kart hamili eski kartı ile kazandığı puanları yeni kartına yüklenmesini Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı’nı arayarak talep edecektir.

3. Kart hamili, eski kartındaki puanları yeni kartına, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olmasının tespiti halinde yükletebilir.

*Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi Genel Şartları

İşbu talimat uyarınca, bu formun düzenlenme tarihinden itibaren Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi ‘ne katılmayı talep ettiğimi, bu uygulama kapsamında Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi özellikli Kartı teslim aldığımı, kart marifetiyle bu uygulama kapsamında vekili bulunduğunuz ve uygulamaya dahil üye işyeri bayilerden satın almış olduğum mal ve hizmetlerin bedellerini, kart ile ilişkilendirilecek, elektronik ticaret işlemlerine açık herhangi bir kredi kartı hesabıma borç kaydı yapılmasına yetki verdiğimi, hizmet ve mal bedellerinin bilgileri verilen kredi kartları hesaplarından herhangi bir nedenden dolayı tahsil edilememesi halinde, bu bedellerin tarafımdan doğrudan (başka bir kredi kartı veya nakit olarak) ödeneceğini, Aracınızdan İnmeden Ödeme Sistemi‘nde kullanılmak üzere tarafıma tevdi edilen kartı özenle muhafaza edeceğimi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara vermeyeceğimi, çalınması ve kaybolması halinde, derhal (0800 211 02 29 - 0555 675 55 55 ) numaralı Petrol Ofisi Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeyi ve kartın kullanıma kapatılmasını talep etmeyi, bildirime kadar geçen süre zarfında söz konusu kartın üçüncü şahıslarca kullanımından doğan zarar ve ziyana ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, kart ile yapacağım işlemlerde işlem tutarının iadesini ve/veya iptalini istemeyeceğimi, şirketinizin ve/veya bu uygulama kapsamında vekili bulunduğunuz ve uygulamaya dahil üye işyeri bayilerinizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, şirketinizin bu uygulama kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemleri üye işyeri bayileri nam ve hesabına vekil sıfatıyla gerçekleştiği ve bu formda beyan ettiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu gayrikabili rücu bir şekilde serbest irademle beyan, kabul ve taahhüt ederim.