Yağların temel görevleri nedir?

 • Sistemlerdeki aşınma ve sürtünmeleri önlemek (çalışan sistem arasında film tabakası oluşturarak)
 • Ortamdan ısıyı uzaklaştırmak
 • Deterjan dispersan özelliği sayesinde sistemin temiz kalmasını sağlamak
 • Sistemlerdeki kir ve tortuları filtrelere taşımak pas ve korozyona karşı korumak
 • Sistemleri dış etkenlere karşı izole etmek

Neden yağlama yapılır?

 • Sürtünmeyi azaltmak için yapılması gerekir.

Sürtünme nedir?

 • Metal-Metal arasındaki fiziki etkileşim
 • Sürtünme sonrası sürtülen parçalar ısınırlar
 • Isınan parçalar genleşir ve uç noktalarada temas başlar ve kırılırlar
 • Aşınma parçacıkları birer kesici takım gibi çalışırlar çizilmeler, vibrasyon ve ısı artar.

Viskozite nedir?

 • Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir, birimi mm²/s veya Centistoke cSt olarak gösterilir.

Viskozite indeksi nedir?

 • Bir sıvının viskozitesinin sıcaklık değişimi karşısındaki davranışını tanımlar. Sıcaklık değişiminden çabuk etkilenen yağların viskozite indeksleri düşüktür.

Viskozite sınıflandırmaları nasıl yapılır? (Motor Yağları ve Otomotiv Dişli Yağları)

 • Motor yağları ve otomotiv dişli yağları için SAE (Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği) tarafından 100 ºC ‘deki viskozite değerine ve düşük sıcaklıktaki pompalanabilirlik test sonuçlarına göre karar verilir.

Viskozite sınıflandırmaları nasıl yapılır ? (Endüstriyel Yağlar)

 • Endüstriyel yağlar ISO VG (International Organization for Standardization) tarafından 40 ºC viskozite değerine göre gruplandırlır. Örneğin 46 numara bir hidrolik yağ için +/- %10 tolerans değeri ile sınıflandırılıcaktır.

Greslerde penetrasyon sınıflandırması nasıl yapılır?

 • Penetrasyon, ASTM D-217’de belirtilen test aletinde ölçülür. Gresin sert veya yumuşak olduğunu gösteren sayısal bir değerdir.

NLGI Gres Penetrasyon Sınıflandırılması

 • NLGI penetrasyon değeri yükseldikçe gres sertleşir.

Gres nedir?

 • Sıvı yağların tutunmasını zor olduğu yüzeylerde ve içerdiği katıklar sayesinde aşırı yük ve basınç altında tercih edilir, genellikle Rulman ve Yatakların büyük bir çoğunluğunun yağlanmasında kullanılır.

Akma noktası nedir?

 • Sıvının kendi ağırlığı ile damladığı en düşük sıcaklığa akma noktası denir. (örnek:-27°C)

Düşük akma noktası ne anlama gelir?

 • Düşük sıcaklıklarda kolay akış sağlar.
 • Sıvıların düşük sıcaklıklarda akışkanlıklarını koruyup sistemlerin ilk çalışma esnasında kolay hareket sağlar.
 • Pompalanabilir özelliğini göstermektedir.

Damlama noktası nedir?

 • Gresin test şartları altında yarı katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklıktır ve gresin ısı dayanımını gösteren en önemli göstergelerden biridir. (örnek:240°C)

Parlama noktası nedir?

 • Parlayıcı sıvıların hemen yüzeyinde hava ile tutuşabilir yeterli buhar çıkardıkları en düşük sıcaklıktır.

TBN Nedir?

 • Total Baz numarası/sayısı: Bir petrol ürünün nötralize etmek için gerekli KOH miktarıdır. Özellikle Dizel araç motor yağlarında kullanılan reaksiyon sonucu ortaya çıkan asidik ortamın nötrleşmesinde kullanılır. Sistem için hayati bir öneme sahiptir.

Mineral yağlar

 • Petrolün distilasyonu ve rafinasyonu sonucunda elde edilirler.

Sentetik yağlar

 • Kimyasal sentezleme yoluyla, istenilen özelliklere uygun hale getirilmiş olan yağlardır.

Mineral yağlar ve sentetik yağlar arasındaki fark nedir?

 • Sentetik yağlar mineral yağlara göre daha üstün güç iletimi, yüksek yükler altında daha kararlı film tabakasına, düşük sıcaklıklarda daha iyi pompalanabilirliğe ve daha yüksek enerji tasarrufuna sahiptirler.

Antifriz hakkında bilgiler

 • Normalde Renksiz ve şeffaftır,
 • Radyatöre su ilaveleri antifrizli su ile önceden karıştırılarak yapılmalıdır,
 • Antifriz ile saf su %50 oranında karıştırılmalıdır.
 • Belirli aralıklarla antifriz seviyesi kontrol edilmelidir.

Antifrizin görevleri

 • Suyun donmasını engellemek,
 • Kaynama noktasını yükseltmek,
 • Kireçlenmeyi önlemek,
 • Korozyona karşı sistemi korumak,
 • Kavitasyonu engellemek.