Petrol Ofisi, Entegre Yönetim Sistemi ile süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Petrol Ofisi’nde faaliyetler;

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,

  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

  • ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,

  • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,

  • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

  • TS EN ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyonu,

  • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Doğruluğuna İlişkin Onay Belgesi (Havacılık faaliyetleri)

standartlarına uygun olarak yönetilmektedir.