Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Petrol Ofisi olarak temel Entegre Yönetim Sistemi (EYS - Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Çevre, Kalite, İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği) hedefimiz, operasyonlarımızdan ötürü insanlara veya çevreye herhangi bir zarar vermemek, müşteri memnuniyeti için hizmetlerimizin sürekliliğini ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için;

Yasal mevzuata ve Petrol Ofisi kurallarına uymayı,

Risklerimizi yönetmek için etkin sistemler kurmayı,

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin bu politikaya ve yönetim sistemimize uygun hareket etmelerini sağlamayı,

Uyum kültürünü geliştirmeyi ve uyumun temini için denetim mekanizmaları kurmayı,

EYS performansını görünür kılmayı ve sürekli gelişimi takip etmeyi,

Organizasyonumuzun bütün basamaklarında EYS konusunda liderlik ve bağlılık sergilemeyi,

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin EYS bilinç ve teknik bilgi becerilerini geliştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan, müşteri memnuniyetini arttıran ürünleri, malları ve hizmetleri tedarik etmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini devamlı olarak karşılayabilmek için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi belirlenmiş kalite standartlarına göre sunmayı,

Çalışma alanlarımızı ve süreçlerimizi, faaliyetlerimizden etkilenebilecek olan kişiler ve çevremiz için emniyetli tutmayı,

Paydaşlarımızla iletişim içinde olmayı,

Kirlilikleri önleyerek, emisyonları azaltarak ve enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak, çevre üzerindeki etkimizi asgariye indirmeyi,

Acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı,

Müşterilerimize ve paydaşlarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetlerimizi etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi,

Bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini risk yönetim prosesini uygulayarak muhafaza etmeyi ve riskleri doğru bir şekilde yönetmeyi,

Taahhüt ederiz.